2017-12-18

Så hanterar TV4 kränkningar och trakasserier

Höstens #metoo-upprop har satt fokus på hur vi beter oss mot varandra, både på jobbet och i vardagen. 

TV4 är en del av Sverige och även vi har haft goda skäl att syna arbetsmiljön. I november började vi genomföra ”Nollmissionen”, vårt 10-punktsprogram som syftar till att vi ska bli bättre på att förebygga, upptäcka och hantera alla former av kränkningar och trakasserier. Men det räcker inte att ha en bra arbetsmiljö i TV4-huset. Tillsammans med de produktionsbolag som TV4 samarbetar med har vi gjort en genomlysning av alla pågående produktioner, cirka 90 stycken. Glädjande nog visar genomlysningen överlag på en bra arbetsmiljö, men det har också framkommit uppgifter som krävt att vi agerat.

Många av oss kommer säkert att se tillbaka på den här perioden och konstatera att hösten 2017 förändrade i grunden medvetenheten om vad vi ska förvänta oss av vår arbetsmiljö, på TV4 och på arbetsplatser runt om i Sverige. Men samtidigt har senaste månadernas händelser väckt både frågor och oro.

Får man inte bli arg längre på jobbet? Blir jag avskedad om det står något olämpligt om mig i sociala medier? Vad händer om man gjorde något dumt för längesen?

De enkla svaren på de frågorna är naturligtvis att det är stor skillnad mellan att ställa höga krav och att mobba sina kollegor. Rykten på sociala medier är aldrig grund för avsked och misstag från förr måste kunna förlåtas.

Samtidigt är det här viktiga diskussioner och avväganden som kräver en tydlig kompass när situationer uppstår. För oss på TV4 visar ”Nollmissionen” vägen framåt, men den ställer också krav på att vi agerar i linje med vad vi sagt. Vi ska hantera situationer snabbt, samtidigt som vi måste fatta beslut som håller långsiktigt. Vi kan inte vara en vindflöjel i en allmän populism och vi måste kunna stå för våra beslut, även om de kritiseras. Våra medarbetare ska både känna sig trygga med att vi försvarar dem ifall de anklagats felaktigt och att vi är tuffa mot de som agerat fel.

För att snabbare, enklare och tydligare hantera situationer som uppstår har vi slagit fast fyra principer:

Faktabaserade beslut
Att ta reda på vad som verkligen hänt är naturligtvis det viktigaste. Därför börjar vi alltid med att göra en utredning.

Laglighet och lämplighet
Vi utgår från den juridiska bedömningen av vad som är kränkningar och trakasserier, vilken arbetsmiljö vi vill ha och om vi tycker beteendet är i linje med hur en representant för TV4 bör agera.

Arbetsmiljöperspektivet
De flesta av situationerna som uppstått handlar om arbetsmiljöproblem som påverkar medarbetarna, men sällan de som tittar på våra program. Vårt huvudfokus är därför att hantera arbetsmiljöproblemen och med utgångspunkt i det bestämma om vi kan ha ett fortsatt samarbete med den aktuella medarbetaren eller profilen.

Koppling till TV4
Trakasserier är naturligtvis aldrig ok, men samtidigt är det skillnad på att agera oacceptabelt på jobbet och att ha agerat oacceptabelt på en annan plats och i en annan tid. Det är även skillnad på trakasserier och att provoceras av någons åsikter. Vi står alltid upp för yttrandefrihet.

De här principerna ger oss kraft att fatta rakryggade beslut baserade på fakta, utan varken ängslan eller tveksamhet. Så blir TV4 en ännu bättre arbetsplats som fortsätter skapa Sveriges bästa tv-upplevelser.

Åsa