2018-01-09

TV4 och Sjuan går från bild- till rösthallå

Tv-hallåan har en lång historia. Ända sedan 50-talet i Sverige. Inledningsvis på Sveriges Television, som var ensamma om att sända tv i Sverige under lång tid. När nya kanaler såg dagens ljus under slutet av 80- och början av 90-talet dök hallåor – eller programpresentatörer – upp även i andra kanaler. Och blev en naturlig, självklar och uppskattad del av tv-kanalernas innehåll.

Tiderna förändras dock, och efter att SVT tog bort sina bildhallåor 2012 är det bara TV4 och Sjuan av de svenska tv-kanalerna som under de senaste sex åren haft kvar sina hallåor i bild.

Programpresentatörerna har varit en viktig del av TV4:s och Sjuans identitet. De har också varit en viktig och uppskattad del av själva tittarkontakten. Men tittar- och konsumtionsbeteendena har förändrats, liksom dialogen med tittarna. Idag ser flöden mellan innehåll, kanaler och tjänster annorlunda ut, och tittardialogen sker nu nästan dygnet runt, på sociala medier. Under våren har det därför blivit dags också för TV4 och Sjuan att förändra programpresentatörsrollen, och gå från det traditionella bildhallåt, till ett mer flexibelt och modernt rösthallå.

Det övergripande målet med förändringen är att det nya rösthallåt ska skapa samma starka och betydelsefulla programpresentation som tidigare, där relationen med publiken utvecklas och stärks. Men att göra det på ett nytt sätt, som både effektiviserar tittarkommunikationen i sig och vårt eget arbete. Genom att gå från bild- till rösthallå kan vi tillvarata de tekniska möjligheter som finns idag, och göra det på ett effektivare och mer modernt sätt, som också innebär att vi kan jobba mer visuellt, och med fler budskap, kanalidentiteter och tjänster samtidigt. Vilket är en nödvändighet för att behålla tittarna och användarna i vårt ”universum”.

Det personliga tilltalet och uttrycket som TV4-hallåorna byggt upp genom åren kommer självklart att bibehållas och utvecklas, det är oerhört viktigt att vi fortsätter bygga och stärka våra kanalers och tjänsters relation med tittarna och användarna. Genom att nyttja de möjligheter som ny teknik erbjuder, genom en ännu tydligare strategisk tablåplanering och genom att bättres kunna tidsoptimera programövergångar mellan olika program får vi också nya och bättre möjligheter att få tittarna att stanna i vårt tablåflöde – och att informera och inspirera dem om våra övriga program, kanaler och tjänster.

Tv-branschen är i ständig förändring, och våra användares tittarbeteende förändras som sagt också. Därför är det nödvändigt för oss att tänka nytt och framåt. Det finns så klart de som kommer att sakna programpresentatörerna i den form som vi är vana idag. Men vår förhoppning och övertygelse är att det rösthallå som under våren kommer att ersätta dagens bildhallå även framöver ska vara den tydligaste, mest personliga och uppskattade guiden för alla våra tittare och användare.

Åsa