2017-02-13

Piracydom av mycket stor betydelse för kreatörerna

I dag föll Patent- och marknadsöverdomstolens dom i det uppmärksammade målet mot Bredbandsbolaget, där en rad film- och musikbolag, med stöd av bland annat Film och TV-branschens samarbetskommitté, begärt att Bredbandsbolaget skulle blockera tillgången till de illegala tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer.

Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar tingsrättens tidigare friande dom, och ålägger Bredbandsbolaget att blockera de två tjänsterna, i ett beslut som inte går att överklaga.

Det här är en väldigt viktig och glädjande dom för hela den kreativa svenska branschen. Den innebär inte bara att Bredbandsbolaget åläggs blockera The Pirate Bay och Swefilmer, utan också att svenska internetoperatörer faktiskt har en skyldighet att samarbeta för att stoppa de illegala tjänsterna som sprider både film, tv-program och musik på nätet. Det är helt centralt för alla som verkar inom de kreativa näringarna att de ska kunna få ersättning för sitt arbete, och piracyn har lett till att hundratals miljoner kronor gått förlorade årligen. Att det nu tydliggörs att internetoperatörerna precis som i våra grannländer har ett ansvar för att samarbeta kring detta kan förhoppningsvis bidra till att Sverige lämnar den bottenposition vi haft när det gäller upphovsmännens rättigheter.

Så här kommenterar Film- och tv-branschens samarbetskommitté domen:

--

Klarlagt rättsläge: Möjligt att stoppa illegala tjänster med hjälp av internetoperatörer

En dom i Patent- och marknadsöverdomstolen slår i dag fast att Bredbandsbolaget ska vidta åtgärder för att stoppa de illegala sajterna The Pirate Bay och Swefilmer från att nå svenska internetanvändare. Domen förtydligar svenska internetoperatörers rättsliga skyldighet att i samarbete med domstol och rättighetsägare stoppa illegala tjänster som olovligen sprider film, tv och musik på internet.

”Domen är klargörande och ligger i linje med hur rättsläget ser ut i resten av Norden och stora delar av Europa. Nästa steg är nu att även övriga svenska internetoperatörer följer domstolens föreläggande. Denna ’Följa John’-princip har vi sett på andra marknader”, säger advokat Henrik Bengtsson, juridiskt ombud för de aktörer från de svenska film-, tv-, och musikbranscherna som är målsägande i målet.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 32 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 8 och 19 procent i våra nordiska grannländer.

”Det finns inga mirakelkurer men detta är en effektiv och rättssäker åtgärd som är viktig för att skapa en fungerande digital marknad och stoppa den illegala spridningen av film och tv på nätet. Den beräknas kosta de kreativa näringarna miljardbelopp i uteblivna intäkter varje år”, säger Per Strömbäck, sakkunnig inom digitala näringsfrågor på Film och TV-branschens Samarbetskommitté.

Initiativtagare och drivande i rättsprocessen är Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, IFPI Sverige och Sveriges Videodistributörer. I Film- och TV-branschens Samarbetskommitté är producenter, distributörer, biografägare och tv-kanalerna SVT, TV4-Gruppen, MTG TV, SBS Discovery och C More representerade. 

--

Åsa Sjöberg, innehållsdirektör Bonnier Broadcasting