2017-09-18

David Österlund: Information om TV4 Komedi och TV4 Fakta XL

Den 30 september avvecklas de två linjära kanalerna TV4 Komedi och TV4 Fakta XL, som aviserades redan i våras. De två kanalerna har varit viktiga delar i TV4-Gruppens framgångsrika flerkanalsstrategi, men i takt med att tittandet och konsumtionen förändras måste vi anpassa oss till den förändrade omvärlden.

Vi har under en längre tid sett en trend där kundernas behov av små och riktigt nischade kanaler allt bättre möts via abonnerade SVOD-tjänster – som C More – medan efterfrågan på breda allmänna tv-kanaler fortfarande är stor.

Att avveckla TV4 Komedi och TV4 Fakta XL innebär att vi kan omfördela och stärka vår satsning på våra stora kanaler TV4, Sjuan och TV12, samt på TV4 Play – för att ytterligare öka deras värde mot både tittare, annonsörer och operatörer. Samtidigt stärks löpande också vår SVOD-tjänst C More både innehålls- och teknikmässigt.