2018-01-18

Johan Gustafsson: C Mores innehåll en succé som integrationsverktyg

I september 2017 lanserade C More initiativet Filmtegration. Bakgrunden var att vi sökte nya sätt att göra vårt stora utbud av svenska filmer och serier relevant för fler, och samtidigt få tillfälle att prata om bredden i vårt innehåll – inte bara storsatsningen på våra nya originalserier. Det krävdes inte så mycket research och insiktarbete innan vi insåg att vårt svenska innehåll skulle kunna ha en viktig roll som integrationsverktyg genom att bidra till roligare och enklare språkinlärning och förståelse för svensk kultur.

Resultatet blev en specialanpassad version av C Mores streamingtjänst – www.filmtegration.se – med utvalda svenska filmer och tillhörande utbildningsmaterial som är gratis att använda för SFI-lärare i klassrummen. Idén kändes helt rätt från början. Men steget mellan idé och genomförande kan som bekant vara långt ibland. Personligen har jag nog aldrig jobbat med ett projekt med så många bakslag, allt från tekniska till avtalsrättsliga hinder har flera gånger varit nära att stjälpa hela satsningen.

Därför ska teamet som jobbat med Filmtegration – med projektledare Malin Lindborn och kommunikationsbyrån Affairs i spetsen – ha en stor eloge för sin uthållighet, kreativitet och energi. Resultatet har nämligen visat sig vara värt allt slit.

I skrivande stund har drygt 1 800 lärare från 67 olika kommuner registrerat sig för att få använda Filmtegration. I en undersökning riktad till dessa lärare i december uppgav 8 av 10 att filmerna gjort det roligare för nyanlända att lära sig svenska språket och kulturen, och över hälften menar även att inlärningen blir enklare. På frågan hur Filmtegration har gjort undervisningen enklare eller roligare tycker 80% att textningen gjort det enklare att lära sig nya ord och begrepp. Nästan lika många menar att eleverna genom filmerna fått ta del av ett mer autentiskt språkbruk. En majoritet av lärarna instämmer även i att filmernas undervisningsmaterial har underlättat planeringen av lektioner, och att Filmtegration har gjort att man kunnat prata om ämnen som tidigare varit svårt att ha diskussioner kring i klassrummet.

Vi har från början varit tydliga med att vi varken är pedagoger eller integrationsexperter, och därför var vi måna om att hitta bra samarbetspartners som kunde täcka våra kunskapsluckor. Men under resans gång har det förstås varit väldigt spännande för oss att följa mottagandet i klassrummen och den dynamik som uppstår när människor från jordens alla hörn och med olika kulturella bakgrunder ska diskutera vad som sker i en film och varför karaktärerna agerar som de gör.

Sex har exempelvis visat sig vara kontroversiellt och vi har fått rapporter från lärare som beskrivit hur elever lämnat klassrummet när filmer, som exempelvis Grabben i graven bredvid, innehållit allt för intima scener. Men framförallt har filmernas olika teman skapat underlag för samtal som annars kan vara svåra att initiera om relationer, livet, döden, glädje och sorg. På frågan hur eleverna reagerat när Filmtegration använts i undervisningen svarade en lärare så här:

”Starka reaktioner om mycket stora kulturella skillnader. Livliga diskussioner bland deltagare, de säger att filmerna berör, lär dem något och visar verkligheten.”

Och en annan lärare uttryckte det så här:

”De vill gärna prata med varandra på svenska om filmerna. De frågar om ord och uttryck i filmerna och de diskuterar handlingen med varandra.”

Själv har jag vid två tillfällen besökt SFI-klasser som använt sig av Filmtegration. Ett minne jag har därifrån är bland annat hur en elev med högst begränsade svenskakunskaper och kraftig brytning uttryckte att hon ”kände stort vemod” över att behöva lämna lektionen i förtid. Ett uttryck hon snappat upp en kort stund tidigare.

Tack vare all feedback från engagerade lärare gör vi nu ett par förändringar i tjänsten. Dels byter vi ut tre av de sex filmerna mot de mer samtida Jätten, Måste gitt och Beck-filmen Steinar. Dessutom adderar vi information till utbildningsmaterialet om att filmerna exempelvis kan innehålla scener med våld, sex eller grovt språk. Enligt flera lärare kan sådan information på förhand avdramatisera det som annars kan uppfattas som stötande.

För C More har Filmtegration inneburit mängder av positiva omnämnanden i tv, radio, poddar och tidningar, deltagande på konferens arrangerad av Nordiska Ministerrådet, hejarop från kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt mängder av livliga diskussioner i sociala medier för att nämna några saker.  Men det har också inneburit en ny relation till tusentals människor som ska börja ett nytt liv i Sverige.

Vi vill förstås hålla liv i Filmtegration så länge det är möjligt och fyller en viktig funktion, men den krassa verkligheten är att teknik, innehåll och tid kostar pengar. När rättigheterna löper ut i sommar kommer det sannolikt krävas ett flertal samarbeten med aktörer inom utbildning och svensk film m.m. för att säkra Filmtegrations framtid. Tror du att din organisation skulle kunna bidra på något sätt – hör av dig!

Fram till dess fortsätter vi som vanligt med att förse Sverige med det bästa svenska innehållet – oavsett om mottagarens syfte är att slappa i soffan, få sig ett skratt, bita på naglarna av spänning eller lära sig förstå svenska språket och kulturen.

Johan Gustafsson