2017-09-13

Johan Gustafsson: Filmtegration ger svensk film ännu större samhällsroll

Hösten 2015 kom 163 000 asylsökande människor till Sverige och många av dessa är nu elever i SFI-klasser (svenska för invandrare). Insikten om att språkkunskaper är centralt för integration och att film är ett utmärkt verktyg för språkinlärning gjorde oss nyfikna på hur C More, med Sveriges största utbud av svenska filmer och serier, på ett naturligt sätt skulle kunna bidra till att göra språkinlärningen snabbare, roligare och enklare.

Under snart ett år har vi därför jobbat tillsammans med pedagoger, experter på utbildning och integration och filmvetare med en ambition att utveckla ett utbildningsverktyg med våra svenska filmer i centrum. Resultatet som vi presenterade idag är en digital plattform som vi kallar Filmtegration som utöver att erbjuda filmer också innehåller ett omfattande och nyskapat utbildningsmaterial som gör det enkelt för läraren att bygga upp lektioner kring varje specifik film.

Att film är ett bra sätt att lära sig språk är vi svenskar väl medvetna om, och vi har säkerligen vår konsumtion av populärkultur att tacka för mycket av våra goda språkkunskaper. Men film lär oss inte bara ett autentiskt språkbruk, det är också ett bra sätt att lära sig om kultur och hur vi förhåller oss till varandra. I fallet med de filmer som valts ut i den här omgången är det dessutom många klassiska scener som alla svenskar känner till och ofta refererar till, på ett sätt som kan te sig obegripligt för den som inte är uppväxt med filmen. Hä-påre!

Idag tillgängliggör C More Filmtegration för alla som jobbar med språkundervisning för nyanlända svenskar, men sedan ett par veckor tillbaka har vi testat på utvalda skolor i Nacka och Avesta. En signal vi fått från lärarna är att de med hjälp av filmerna kan närma sig samtal i klassrummet som annars är svåra att komma åt, till exempel om jämställdhet och svenskars förhållande till allt från alkohol till sex, väder, sorg och glädje.

Så om film är så fantastiskt, varför har inte detta gjorts tidigare? Det finns nog många svar på den frågan, men helt klart är rättighetsfrågan central. Det är en snårig rättighetsdjungel att ta sig igenom för att få visa film i undervisningssyfte. Därtill ska filmerna vara lättillgängliga för lärare och slutligen ska det finnas ett genomarbetat tillhörande utbildningsmaterial. Det tog oss längre tid än planerat att lösa allt detta, och jag vill passa på att tacka Academedia/Eductus och SF för ett gott samarbete längs vägen.  

Nu kommer vi arbeta för att så många som möjligt väljer att testa och använda verktyget som en del av undervisningen och så kommer vi göra en utvärdering i slutet av hösten. Vi har redan en del spännande idéer för framtiden.

Även om Filmtegration tagit tid att utveckla så är en del av charmen att vi egentligen bara gjort små justeringar och avsteg från det som är vår dagliga verksamhet – för oss är det världens mest naturliga sak att förse människor med det bästa svenska innehållet. Att innehållet nu dessutom bidrar till att påskynda integrationen – vilket är enormt viktigt för Sverige de kommande åren – gör oss väldigt stolta och alla som på något sätt jobbar med svensk film bör känna samma sak!