2015-12-29

Magnus Törnblom: Nästan hälften av alla svenska Facebookkonton har nåtts av ”Bengans” julhälsning till Gina

På julaftonen skickade TV4:s julvärd Bengt Magnusson en hälsning till julvärdskollegan Gina Dirawi på SVT. En hälsning som uppmärksammats av många. Han pratade dessutom om hur vår "traditionella svenska jul" influerats av en rad andra kulturer.

Det här klippet fick mycket stor spridning. Fram till nu har inlägget en organisk räckvidd på nästan 2,6 miljoner Facebookkonton, det vill säga närmare hälften av alla svenska konton. Det har gillats närmare 27 000 gånger, delats nästan 7 000 gånger och har över 700 kommentarer. Många tackar för Bengts insats, och berömmer både honom och Gina.

Som alltid i sociala medier finns det också de som ger uttryck för en värdegrund som inte överensstämmer med TV4:s eller samhällets i övrigt, det vill säga de värderingar som handlar om alla människors lika värde i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Glädjande nog är det en överväldigande majoritet – både av svenskarna i allmänhet och av de som givit uttryck för sina tankar på TV4:s Facebooksida – som tydligt visar stöd för öppenhet och tolerans. Och som – precis som Bengt – ser värdet av vad olika kulturer tillför ett modernt och öppet svenskt samhälle.

Magnus