2015-10-08

Magnus Törnblom: Svensk detaljreglering ett slöseri med skattemedel

 

Igår uppmärksammade bland annat Dagens Media, Medievärlden och Expressen ännu ett exempel på den märkliga och extremt detaljstyrda situation vi har i Sverige när det gäller marknadsföringsregler för tv. För tv finns nämligen särskilda och ytterst detaljerade lagbestämmelser om hur många sekunder det får vara reklam, var och hur reklamen får placeras, hur sponsringsmeddelanden ska vara utformade, osv. Ingen skulle komma på tanken att skapa motsvarande detaljreglering för tidningar. Och ingen är mer mån än vi själva att hantera de här frågorna bra och snyggt, och med respekt för tittarna. Gör vi ett dåligt jobb så reagerar tittarna direkt genom att lämna oss. Tro mig, det vill vi inte.

Den här gången handlar det om huruvida ordet ”eget” bidrar till att göra ett sponsringsmeddelande säljfrämjande, och just nu vandrar den frågan genom alla tänkbara rättsliga instanser.

Kammarrätten meddelade nu just att TV4 ska åläggas att betala en särskild avgift gå grund av att det i ett sponsormeddelande för programmet Veterinärerna, som sändes förra året, sagts att programmet var sponsrat av ”ATG, hästsportens eget spelbolag”. Kammarrätten ansåg att ordet ”eget” gjorde att sponsringsmeddelandet fick en säljfrämjande utformning. Det här var också vad Granskningsnämnden tyckte när den hade frågan uppe. Men när myndigheten vände sig till Förvaltningsrätten för att få en avgift utdömd mot TV4 höll den inte med. Ordet ”eget” kunde inte anses säljfrämjande och TV4 friades därför. Men myndigheten lyfte alltså frågan vidare till nästa instans Kammarrätten, där beslutet alltså ändrades igen. Nu var ”eget” säljfrämjande igen. Vilket vi inte håller med om, och därför kommer att överklaga till nästa instans, Högsta förvaltningsrätten.

Ni hör ju. Den här processen är ett väldigt tydligt exempel på en alltför snäv svensk detaljstyrning kring annonsreglerna för tv. I grund och botten tror jag att många håller med om att det är märkligt att en statlig myndighet över huvud taget ska behöva ägna sig åt det här. Att rättssystemet år 2015 ska behöva hålla på med den här typen av juridiska processer kring ordet ”eget” i ett sponsringsmeddelande blir lätt löjeväckande och tramsigt. För att inte tala om vilket enormt slöseri med skattemedel det utgör.

Magnus

Ps. Till sakfrågan också. Vi tycker – liksom Förvaltningsrätten – inte att det genom att ha med information om en produkt eller tjänst är detsamma som att det är säljfrämjande. ATG ägs av ju av hästsporten, inte av staten. Och ordet ”eget” särskiljer sponsorn från andra spelbolag. Det handlar om vilken sorts spelverksamhet sponsorn är verksam inom. Självklart måste man kunna säga hästsportens eget spelbolag, likväl som att ATG ägs av hästsporten. Ds.

Ps 2. För att få ytterligare exempel på både orimlig detaljreglering och resursslöseri, läs gärna det jag tidigare skrivit om den lätt absurda situation som uppstått när Granskningsnämnden för radio och tv fällde TV4 för att vi genom att placera annonser vid en så kallad cliffhanger ansågs ha ”kränkt programmets integritet och rättighetshavarens rättigheter”. Trots att avbrottet placerats där rättighetshavaren skapat utrymme för det. Ds2.