2018-10-15

Magnus Törnblom: Telia åläggs blockera illegala tjänster

I dag meddelade Patent- och marknadsdomstolen ett interimistiskt beslut där Telia vid vite om 500 000 kronor åläggs att hindra sina abonnenters tillgång till de illegala tjänsterna The Pirate Bay, Dreamfilm, Nyafilmer och Fmovies. Beslutet gäller från och med den 30 oktober 2018, och fram till att dom i målet vinner laga kraft.

TV4 och C More är en av många kärande i målet, och vi anser att det här är ett viktigt och glädjande beslut för hela den kreativa svenska branschen. Det ligger i linje med den dom som tidigare meddelats mot Bredbandsbolaget. Det är viktigt att det klargörs att operatörerna har en skyldighet att samarbeta för att stoppa de illegala tjänsterna som sprider både film och tv-program på nätet, och vi hoppas och förväntar oss också att den slutliga domen kommer att vara i linje med dagens beslut.

Så här kommenterar Film- och TV-producenternas Samarbetskommitté Patent- och marknadsdomstolens beslut:

--

Telias abonnenters tillgång till illegala tjänster hindras

Patent- och marknadsdomstolen har idag meddelat ett interimistiskt beslut där Telia åläggs att hindra sina abonnenters tillgång till de illegala tjänsterna The Pirate Bay, Dreamfilm, Nyafilmer och Fmovies. Det interimistiska beslutet gäller från den 30 oktober 2018 till dess dom i målet vinner laga kraft.

”Beslutet var väntat och följer gällande rättsläge. Nu är det hög tid att Telia tar samma ansvar i Sverige som man redan gör i Danmark och Norge”, säger Per Strömbäck, sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté.

”Rättsläget klargjordes redan genom Patent- och marknadsöverdomstolens dom mot Bredbandsbolaget i februari 2017. Internetoperatörer har skyldighet att hindra spridningen av film, tv och musik som sker via illegala tjänster på internet. Så sker i övriga Norden och i stora delar av Europa. Att Telia väljer att motsätta sig åtgärder just i Sverige, men inte på sina andra marknader, är förvånande och väldigt bekymmersamt för den svenska film- och tv-branschen”, fortsätter Per Strömbäck.

Sverige är särskilt hårt drabbat av tjänster som illegalt sprider upphovsrättskyddat material. En undersökning från analysföretaget Mediavision visar att 21 procent av svenskarna använder illegala tjänster för att se film och tv, jämfört med mellan 6 och 14 procent i våra nordiska grannländer.

I februari 2017 ålade Patent- och marknadsöverdomstolen Bredbandsbolaget att hindra sina abonnenters tillgång till ett antal illegala tjänster. Enligt domen är svenska internetleverantörer skyldiga att vidta åtgärder för att hindra upphovsrättsintrång som begås av andra på internet. Övriga svenska internetleverantörer, däribland Telia, har dock inte agerat i enlighet med domen och således avstått från att hindra tillgången till de illegala tjänsterna.

Initiativtagare och drivande i rättsprocessen är AB Svensk Filmindustri, Nordisk Film Distribution AB, TV4 AB, C More Entertainment AB, Bob Film Sweden AB, GF Studios AB, Stella Nova Film AB, Sweetwater Production AB, Disney Enterprises, Inc., Paramount Pictures Corporation, Columbia Pictures Industries, Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation and Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC, Universal City Studios Production LLP och Warner Bros. Entertainment Inc.

--

Magnus