2014-02-27

Kommentar om regeringens beslut att öronmärka tv-frekvenser för mobilt bredband

Här kommer en sportlovshälsning med anledning av regeringens beslut att från 2017 frigöra frekvenser i digital-tv-bandet för mobilt bredband, som IT-minister Anna-Karin Hatt skriver om på torsdagens DN-debatt.


Vi har ännu inte tagit del av något beslut, men som vi tidigare sagt har vi förespråkat en övergång 2020 enligt tidigare förslag. Vi tror det kan gå ut både över tv-tittarna och tv-bolagen och ser en rad problem med en forcerad övergång, både vad gäller tittarnas tillgång till tv, kraftigt ökade kostnader i ny teknik för konsumenterna och internationell koordinering av frekvensutrymmet där flera av våra grannländer låst sig till 2020 och 2021.


Det här beslutet förutsätter att regeringen och berörda myndigheter nu tar ansvar och går in och säkerställer tydliga spelregler för telekombranschen kring nätneutralitet och tillträdesregler. Det är också oerhört viktigt att övergången sker på ett konkurrensneutralt och samtidigt sätt för alla tv-aktörer.

Hälsningar

/Casten