2014-04-23

Svar på öppet brev till TV4:s styrelse

Med anledning av det öppna brevet till TV4:s styrelse

Tack för brevet och ert stora engagemang. TV4 är inte vilket företag som helst, det är vi helt överens om. TV4 har genom åren med en ambitiös satsning på nyheter, samhällsbevakning, lokal-tv, sport, drama och underhållning byggt upp en unik position. Och den positionen tänker vi behålla och utveckla. 

Jag har en enorm respekt för den ambition, den förändringskraft och den lojalitet med TV4 som har präglat arbetet ute på de lokala redaktionerna.  Med små medel har man lyckats vara relevanta och viktiga för den lokala publiken och återkommande också tagit fram nyheter som nått hela vägen in i rikssändningarna.

Men mediebranschen står mitt i en total omdaning som vi måste förhålla oss till. Trots att lokala nyheter och lokalt innehåll är något som många är intresserade av även när tittandet flyttar till nätet, återstår det att knäcka hur man som medieaktör på riksnivå bygger en fungerande affär kring det.

Imorgon klockan 9.00 är det personalmöte på Nyhetsbolaget då det kommer att finnas utrymme för att diskutera detta ytterligare, men det finns två missuppfattningar som återkommit i debatten kring lokal-tv som jag gärna vill kommentera redan nu. 

Den första är föreställningen att lokal-tv är en ”vinstmaskin”. Det stämmer inte. Sedan tio år tillbaka finns det en väldigt begränsad koppling mellan lokala nyheter och lokala annonspengar. De lokala annonsörerna vill precis som våra nationella kunder gå i våra stora program, och det är den möjligheten som är vårt unika erbjudande till den lokala annonsmarknaden. Däremot har de lokala nyheterna haft en viktig roll i att förstärka TV4 som en del av Sverige.

Den andra missuppfattningen är att TV4 på något sätt skulle vara särskilt gynnade av det politiska systemet. Det enda vi bett om, och fått gehör för, är att vi ska få verka under samma villkor som våra kommersiella konkurrenter TV3 och Kanal5 mfl. som valt att inte satsa på nyhetsjournalistik  och samhällsbevakning. Att vi ska ha samma möjligheter att finansiera vår verksamhet via annonser som de har. 

Vi har en särställning i tv-Sverige, som den enda aktör som tar upp kampen med SVT om att granska och skildra det som sker i vårt land och i omvärlden i rörlig bild för hela Sverige.  Den ska vi värna om. I en snabbt föränderlig medievärld kräver det svåra avvägningar och tuffa beslut.

Jag vet att det genom åren kommit mycket idéer och förslag från de lokala redaktionerna kring hur man skulle kunna bygga en starkare position digitalt, och jag kan bara beklaga att TV4 inte varit tillräckligt snabba ur startblocken och påbörjat den resa som vi nu initierat, för många år sedan. Kanske skulle situationen då vara annorlunda. 

Men nu måste vi utgå från läget vi befinner oss i, med vikande tv-tittande, oklara regulatoriska förutsättningar och än så länge begränsade intäkter från våra digitala satsningar. Det är bakgrunden till det förslag till beslut som nu föreligger styrelsen, och trots att det är oerhört tungt och har väckt mycket reaktioner omkring oss, så tror jag att det är rätt väg för TV4-Gruppen att gå framåt.

Vänliga hälsningar,

Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen