2014-04-09

Vi tänker fortsätta vara en del av Sverige

TV4-Gruppen har en lång historia av att vara en del av Sverige och våra lokala redaktioner har alltid varit viktiga för vår närvaro lokalt. Därför känns det extra tungt att idag lämna beskedet att vi planerar att sluta med lokala nyhetssändningar. Något formellt beslut är inte fattat än, men jag är själv övertygad om att detta är den bästa vägen framåt av ett antal olika skäl.

Att mediebranschen befinner sig i en kraftfull strukturomvandling kan inte ha undgått någon. Förändrade tittarbeteenden och nya internationella aktörer på den svenska marknaden förändrar förutsättningarna för alla mediebolag. Inte minst påverkas konsumtionen av nyheter. I dag lägger vi nära hälften av våra nyhetsresurser på lokala nyheter för en lokal publik. Det är inte hållbart framöver. På nyhetsområdet måste vi satsa mer resurser på att utveckla journalistiken för de digitala plattformarna och på att vidareutveckla våra stora och starka 19- och 22-sändningar. Det kräver hårda prioriteringar.

Jag vet att vårt besked kring lokal-tv kommer att skapa mycket upprörda känslor. Idag känner jag naturligtvis starkt för alla de medarbetare vars jobb kan försvinna. Förra året sades fyrahundra journalister upp enligt tidningen Journalisten, och varslen fortsätter. Det är en tuff verklighet att möta. Nyhetsbolaget har redan inlett en diskussion med Trygghetsrådet och exakt hur vi landar kommer att bli föremål för facklig förhandling. Självklart ska vi hantera situationen på ett ansvarsfullt sätt och följa alla de regler som gäller på arbetsmarknaden.

Våra redaktioner runt om i landet har producerat fantastisk journalistik genom åren. Ibland har avslöjanden nått riksnyheterna, men framförallt har det handlat om nyheter som haft stor betydelse för den ort och den region man lever i. Det råder ingen tvekan om att den lokala journalistiken är viktig för demokratin. Personligen delar jag den oro som många journalister och opinionsbildare uttryckt under de senaste åren för lokaljournalistikens framtid. En ljusglimt är ändå de lokala initiativ som dykt upp på olika håll på senare tid. Och det var faktiskt så som TV4:s lokala verksamhet startade en gång i tiden.

TV4 gjorde ett väldigt bra år 2013, och tv-tittandet visar inga tendenser att tvärdyka. Därmed befinner vi oss inte i samma situation som musikindustrin när cd-försäljningen dog, eller dagstidningarna där annonsörer och prenumeranter försvinner i växelverkan. Men vi kan inte heller lura oss själva att tro att vi är immuna mot utvecklingen. Det är nu vi kan, och måste, vara förutseende nog att säkra vår långsiktiga överlevnad. Därför är detta rätt steg att ta för TV4-Gruppen.

Vår verksamhet och våra investeringskalkyler bygger på långsiktighet. I snart 25 år har vi levererat kommersiellt finansierad tv med bredd, kvalitet och mångfald till den svenska publiken. Det vill vi fortsätta göra, men vi är beroende av en politisk vilja att skapa rimliga förutsättningar på mediemarknaden. Rimliga förutsättningar för kommersiella mediehus som ska samsas med ett urstarkt public service, för tidningar som ska klara omställningen från papper till digitalt, och för alla de som brinner för journalistiken men som också måste hitta någon som är villig att betala för den. Jag har tyvärr en känsla av att den viljan och den visionen saknas bland våra politiker idag.

Beslutet att i förtid migrera 700-bandet från tv till telekom är ett i raden av exempel. Ett av beslutets konsekvenser är att vi inte har något sändningstillstånd för TV4-kanalen i marknätet efter 2017. Samtidigt sitter vi med program- och sporträttigheter, dramainvesteringar och teknikkostnader som stäcker sig långt bortom den tidpunkten. Det skapar en stor affärsrisk som vi måste hantera, och det går inte att förneka att det haft en påverkan på det besked vi lämnar idag.

Men i första rummet för oss på TV4 finns alltid publiken. Idag är jag säker på att många reagerar med besvikelse och bestörtning - våra lokalnyheter har varit en viktig del av många människors vardag. Men jag vill vara tydlig med att vår vilja att vara en del av Sverige kvarstår. När det gäller våra nyhetssändningar är min förhoppning att publiken framöver kommer att märka hur upplägget med inrikesreportrar gör hela Sverige ännu mer närvarande i våra stora rikssändningar. En sak är säker, vi ska fortsätta att jobba stenhårt för att vara relevanta för våra tittare.

Casten