2018-02-05

”Ång-tv” tar fajten om rörlig bild

Att 2017 var ett framgångsrikt år för TV4-Gruppen har vi både skickat pressmeddelande om och skrivit bloggposter om. Året innebar rekordhöga andelar för TV4-Gruppens linjära kanaler, men också för TV4 Play, som stod för över hälften av den MMS-mätta konsumtionen bland de kommersiella AVOD-tjänsterna (TV4, MTG, Discovery, Aftonbladet). Det här har bland annat uppmärksammats av Dagens Media och Resumé.

De här sakerna kommer också den digitala affärstidningen Beaconomist in på i en nyligen publicerad artikel. Och tittar också närmare på hur framtiden ser ut. Liksom vägen dit. Det här gör Beaconomist genom intervjuer med TV4:s och C Mores operativa chef Mathias Berg, och MTG:s vd Anders Jensen (som givet den nyhet som kom förra veckan om att MTG säljs till TDC är lite mer sparsam med svar). Enligt dem är framtiden ljus.

Har av Beaconomist ansvarige utgivare Rolf van den Brink fått lov att återpublicera hela artikeln här här på TV4:s medieblogg. Tackar för det, och nedan finns således artikeln om att de traditionella tv-bolagen i allra högst grad räknar med att blanda sig i fajten om tittarna och användarna.

Magnus

--

Ång-tv tar fajten om rörlig bild

Lokal traditionell tv, ibland även kallad ”ång-tv” utmanas av globala streaming-tjänster som Netflix och HBO, men även av nationella aktörer som Expressen och Aftonbladet som sänder allt mer rörligt material. Beaconomist fick en lång intervju med Bonnier, en liten mejlintervju med MTG och ingen alls med Discovery om hur ång-tv ska klara kampen om tittarna framöver.

Mathias Berg, operativ chef för Bonnier Broadcasting, som huserar TV4s kanaler liksom betaltv-kanalen C More. Han kan titta tillbaka på år 2017 då snittkonsumtionen av rörlig bild per dag ökade med 21 minuter till hela 4 timmar och 38 minuter.

– Jag tror definitivt vi är inne i en fas av ökad konsumtion och då inte minst för att många både lokala och internationella medieaktörer vill in och erbjuda rörlig bild. För konsumenterna är det bra, eftersom det dels innebär att det produceras och skapas massor med spännande material. Dels kommer det kommer materialet att publiceras och tillgängliggöras på massor med nya, tilltalande sätt.

I vad består efterfrågan – vad vill folk titta på?
– Vi har ägnat mycket tid åt just det. Användarna efterfrågar bra, engagerande historier. Det har alltid efterfrågats. Idag är skillnaden att vi kan berätta historierna på så många nya sätt, nya olika format och mer målgruppsanpassat. I grund och botten, oavsett om det är i linjär tv, på en playtjänst eller Youtube, och oavsett om det är nyheter, reality, underhållning eller vad det nu är, handlar det om att skapa historier som berör.

Mathias Berg kopplar till digitaliseringen:

– Vi är inne i en digitalisering av hela medie- och tv-industrin. Det är en insikt som jag tror har landat tungt hos alla. Det leder till frågan: Vem berättar vilka historier för att möta efterfrågan på en global digital marknad? Där har vårt historieberättande sin grund i starkt lokalt innehåll.

Vad utmärkte sig under 2017 vad gäller ert innehåll?
– Vi har innehåll och format som alltid är starka. Vi brukar säga att ”stort blir större”, det vill säga att de stora lägereldsprogrammen och publikdragarna blir ännu större och viktigare. I vårt fall är det lokalproducerat inom underhållning, drama och nyheter. Nyheterna växte med 95 procent digitalt och fortsätter vara väldigt starkt linjärt. Idol hade ett fantastiskt 2017 och ökade linjärt och exploderade digitalt. Det som har varit utmanande under de senaste åren är få större grupper att samlas kring inköpta filmer och serier som är linjärt distribuerade, alltså inköpt förproducerat material.

TV4 har ”två ledstjärnor” för sin innehållsstrategi.

– Vi jobbar med ett starkt lokalt innehåll oavsett genre. Vi producerar lokala nyheter, dokumentärer, drama och underhållning. På prime time (bästa sändningstid) och på TV4 Play hittar du uteslutande lokalproducerat. Det andra är att vi jobbar med en både och-strategi. Format ska både fånga sin publik linjärt (linjär tv = tablålagd tv) och digitalt.

Rörlig bild via internet, ritar ju om kartan. Dels öppnar det för globala aktörer med betaltjänster som HBO och Netflix. Dels öppnar det för inhemska medieföretag som vill försöka ta en plats inom rörlig bild, jag tänker på traditionella medieföretag såsom Aftonbladet och Schibsted men även helt nya kanaler som Newsner och United Screens. Hur påverkar denna utveckling er?
– Vi påverkas givetvis av att det blir en ökade konkurrens om användarnas tid. I den konkurrensen står sig fortfarande linjär distribution väldigt stark, två tredjedelar av all konsumtion av rörlig bild var linjär under 2017. Konkurrensen ökar, men det sker också på en växande marknad. Det som är viktigt för oss, och det vi känner enorm tillförsikt i, är att hitta en position på marknaden som gör det möjligt för oss att inte bara försvara våra andelar utan även att växa. Den positionen är starkt lokalt innehåll som distribueras plattformsoberoende. Förra året tog vi både andelar av den linjära konsumtionen och växte digitalt.

Traditionellt har rörlig bild som affär vilat på två ben, reklamfinansierad fri-tv och reklamfri betal-tv. Hur utvecklas de här delarna för er, givet det streamade landskapet som breder ut sig?
– De kommer att utvecklas starkt och i symbios. Vi har ett gott momentum med oss från 2017 med TV4 som växer och C More som är Sveriges snabbast växande SVOD-tjänst (prenumererad streaming) och som har stärkts mycket både innehållsmässigt och tekniskt. Samtidigt i en värld där vi satsar ännu mer på lokalproducerat, behöver vi både jobba med betalt-tv-intäkter och reklam-tv. År 2017 gjorde vi våra största gemensamma dramasatsningar med Farang och Saknad med mycket tillfredsställande resultat.

Ni är beroende av att lyckas med ert lokala material. Hur gör ni för att bli träffsäkra i produktionerna och undvika kostsamma misstag?
– Det är två delar som möts i ljuv harmoni. Den ena är att ha de bästa och mest kompetenta innehållsmänniskorna bland medarbetarna, med sina förgreningar djupt mer i det svenska produktions och innehållsvärlden. Det andra är att vi ser oss som riskkapitalister som investerar i innehåll i stället för bolag. Vi följer upp våra linjära- och betal-utfall på varje investering och ser vad vi får för pay back, vad vi har för betal och reklamintäkt så har vi olika metrics (nyckeltal) som innebär att vi kan styra hela vår innehållsinvestering. Tillsammans med innehållsgänget analyserar vi hela tiden så att vi kan justera vad vi köper och hur vi producerar och publicerar det vi köper. Det finns ju olika typer av fönsterstrategier och vi kan jobba med olika förpubliceringar och så vidare. Det är yin & yang: Bästa innehållsfolket tillsammans med den mest strukturerade investeringsfilosofin där innehållet i C More och TV4 samverkar och driver varandra.

Räcker det för att klå Netflix?
– Inte om vi ska klå Netflix på samma sak som de gör. Förhoppningsvis räcker det för att slå Netflix på det vi är bra på. De starkaste och mest intressanta historierna ur ett lokalt perspektiv.

Hur ser er affärsstrategi ut för rörlig bild?
– Det är ingen hemlighet att vi har ett lokalt fokus i all vår innehållsproduktion, vi har en filosofi mot användare och annonsörerna som är plattformsagnostisk, för oss spelar det ingen roll om användaren konsumerar rörligt bild på mobilen, tv-skärm, via Com hem eller TV4 Play. När det gäller annonsörerna jobbar vi med ett lager av videokontakter. Vi har också en uttalad strategi kring egna plattformar. Användarna är hjärtligt välkomna att ta del av vårt innehåll, men då är det på TV4, TV4 Play, C More eller TV4.se, till skillnad från många andra som ser sociala plattformar och youtube som kanaler för konsumtion.

Det har varit högkonjunktur i ett antal år, frågan är om er ökning ligger i takt med konjunkturen och vad som händer när konjunkturen viker ner?
– Utan att vi har redovisat några resultat, går det att se att vi tar marknadsandelar, både linjärt och digitalt av de investeringar som sker i reklam. Den dagen konjunkturen viker har vi en fördel i vår starka position. Det är inte i TV4 man i första hand kommer att dra ner. Vår räckviddsfördel mot de andra kanalerna ökar. Vi har en ökad total räckvidd över tid där TV4 Play adderar räckvidd. Sedan har vi ett fullt fokus på betal-benet och det är en marknad som är mer motståndskraftig mot konjunktursvängningar än reklaminvesteringar, säger Mathias Berg.

Om TV4 är bullrigt entusiastiska över ett framgångsrikt 2017, ligger börsnoterade MTG lägre i retoriken. Experter som Beaconomist har pratat med, anser dock att MTG har en tydlig strategi mot betald rörlig bild, där de fria reklamkanalerna TV3, TV6 och TV10 till och med ska ha varit till salu.

Anders Jensen, vd för MTG Sverige, lämnar svar via mejl.

Hur ser ni på hur efterfrågan på rörlig bild utvecklas de närmaste åren?
– Vi förväntar oss fortsatt tillväxt, inte oväntat drivet av olika VOD-tjänster men stabilisering av linjärt tittande tror vi även spelar in.

Rörlig bild via internet, ritar ju om kartan. Dels öppnar det för globala aktörer med betaltjänster som HBO och Netflix. Dels öppnar det för inhemska medieföretag som vill försöka ta en plats inom rörlig bild, jag tänker på traditionella medieföretag såsom Aftonbladet och Schibsted men även helt nya kanaler som Newsner och United Screens. Hur påverkar denna utveckling er?
– Det är en utveckling som vi välkomnar till 100 procent. Självfallet utgör det en utmaning när det som kallas traditionella plattformar sätts under press men grundläggande är det så att det som är kärnan i vår verksamhet, relevant innehåll för många olika segment, aldrig efterfrågats lika mycket som just nu och vi har varit tidigt ute med att utveckla både oss själva samt investera i entreprenörer som utmanar etablissemanget, som till exempel Splay (influencernätverk) och Zoomin (nederländsk contentkanal).

Traditionellt har MTG vilat på två ben, reklamfinansierad fri-tv och reklamfri betal-tv. Hur utvecklas de här delarna för er, givet det streamade landskapet som breder ut sig?
– Vår utveckling är stark inom såväl intäkter som lönsamhet. Detta drivs av att vi fortsätter investera i det traditionella ben du hänvisar till samt att vi ligger i absolut framkant i det streamade landskapet med Viaplay och Viafree.

I grova drag, hur ser er affärsstrategi ut för rörlig bild? 
– Erfarenheten är att pengar följer ögonpar så vår strategi är att investera i en stor mängd rörlig bild för olika segment samt bred distribution som når i princip alla på de marknader vi verkar.

Rolf van den Brink, Beaconomist