2017-11-02

Dubbla måttstockar för Expressen när det gäller #metoo-bevakningen?

Thomas Mattson har skrivit en del klokheter kring press- och yrkesetik, samt betydelsen av att undvika missvisande formuleringar i ingresser och rubriker. Funderar dock här lite kring hur det förhåller sig med den saken i Expressens egna bevakning.

För några dagar sedan skrev Expressens chefredaktör Thomas Mattsson i sin blogg bra om vikten av press- och yrkesetik med anledning av #metoo-bevakningen. Och om hur viktigt det är att rubriker och ingresser inte är missvisande eller ger sken av något som kanske inte stämmer. Det var saker som jag tror är självklara för alla som jobbar med journalistik och publicistik. Antagligen för de flesta människor.

I sammanhanget bör nämnas att Mattssons blogginlägg kom ett par dagar efter att branschsajten Medievärlden uppmärksammat att även Expressen tycks ha haft sin dos av sexism och trakasserier. Och den här publiceringen hade Mattsson synpunkter på. Och vidtog en rad åtgärder kring. Det skrev också Medievärldens chefredaktör Axel Andén om i ett inlägg med rubriken Expressen försökte hindra Medievärldens publicering, som förtjänar att läsas om ni inte gjort det. Andén beskriver i sin text hur han upplevt att Expressens chefredaktör försökt stoppa och påverka Medievärldens publicering, kommit med ”publiceringsråd” och upplyst om att det skulle komma att bli en fråga för Expressens och Medievärldens ägare Bonnier och Alma Media.

Många brukar ju vittna om att det är svårt för granskarna att själva bli granskade. Kanske är det här ett exempel på det. Och vis av de senaste veckornas erfarenhet är det en utmaning att hantera att bli hårt granskad. Från TV4:s håll har vi försökt att möta det genom att vara så öppna och transparenta som vi kan. Vår vd och våra chefer har ställt upp på ett stort antal intervjuer under de här veckorna, både i mejl, telefon och tv.

Jag håller så klart också med Thomas Mattsson om vikten av yrkesetik och att inte ge missvisande bilder. Men efter att befunnit mig i centrum för den granskning av oss som huvudsakligen Expressen fortfarande driver hårt är det ibland inte utan att man undrar över hur Expressen själva tillämpar de principer som beskrivs i Mattssons blogginlägg.

Låt mig bara ge en handfull exempel från de senaste dagarnas kring Expressens skriverier om TV4:

- När Jenny Strömstedt i en lördagsintervju med Resumé säger att hon har ”… svårt för alla dessa avgå-utrop …” men att hon samtidigt har ”respekt för att de som larmat under lång tid och inte blivit hörda finner det vansinnigt att ingen behöver lämna” blir det i Expressens rubrik till ”Strömstedts hårda kritik mot TV4-cheferna: Vansinnigt ingen behöver lämna”.

- När TV4 i måndags hade ytterligare ett personalmöte som kallades till flera dagar i förväg görs i Expressen kopplingen till att det är med anledning av den polisanmälan som blir känd tre dagar senare. ”TV4 i personalmöte efter polisanmälan” lyder rubriken.

- När några av TV4:s medarbetare på detta möte ställer ett antal kritiska frågor om hanteringen till vd Casten Almqvist – och får svar på dem – blir det i Expressen till en konflikt. ”TV4-STJÄRNOR I KONFLIKT med vd:n på mötet OM TIMELL” lyder Expressens löpsedel.

- Casten Almqvist svarar på en av dessa frågor att han litar på sina kollegor som förmedlat att kvinnan som ska ha utsatts för ett övergrepp vid det tillfället inte velat gå vidare med polisanmälan, men att han är tacksam över att kvinnan nu har gjort en polisanmälan. I Expressens ingress blir det ”När reportern NN pressade vd:n om hanteringen av kvinnan som polisanmält Martin Timell för våldtäkt i en badtunna valde Almqvist att skylla på sin egen ledning.”

- När Expressen på nyhetsplats listar TV4:s 20 missar blandas ett antal belagda fakta med såväl utelämnad fakta, Expressens egna åsikter och slutsatser, och med direkta felaktigheter.

Det här är som sagt ett axplock från de senaste dagarna, men jag tycker det är värt att reflektera över. Särskilt i koppling till vad Mattsson skrivit. Är det här god yrkesetik? Rättvisande ingresser och rubriker? Eller är ett exempel på vad Mattsson kallar ”slapp journalistik”, vilket han i fallet Medievärlden ansåg att det handlade om? Jag lämnar det till den som läser att bedöma. Och funderar för egen del också om det som också beskrivs i blogginlägget på något sätt spelar in; att Expressen under den här tiden noterat en kraftig ökning när det gäller strömstarter och sidvisningar, rekord för tv-tittandet, att de säljer mycket tidningar och att TV4 på något sätt funnits med i de mest klickade artiklarna.

Jag tror att det är viktigt med en rejäl debatt och diskussion framöver, om hur media faktiskt hanterat bevakningen av alla de händelser som kommit till ytan tack vare #metoo-uppropet. Den är viktig att föra, och jag ser fram mot den. Och där tycker jag för övrigt att Aftonbladets Åsa Linderborg skrivit tänkvärt om hur de viktiga frågor som det här faktiskt handlar om riskerar att utvecklas till någon slags skampålesjournalistik där media föder en digital lynchmobb av andra skäl än medieetiska.

Jag är i likhet med Mattsson orolig för slapp journalistik. Och för att delvis parafrasera hans egna avslutning avslutning vore det olyckligt om slapp journalistik riskerar skada relevansen i #metoo och skymma de viktiga berättelser som på riktigt kan leda till en verklig förändring.

Slutligen – för att undvika missförstånd om att vi inte tycker vi borde granskats vill jag vara väldigt tydlig med en sak. De misstag vi genom åren uppenbart begått förtjänar såväl granskning som kritik. Både när det gäller det som personer i den aktuella programledarens omgivning utsatts för, och vår historiska underlåtenhet att agera på det.

Hur vi nu agerar för att säkerställa att vi går till botten med det, och att det här aldrig upprepas, har exempelvsis TV4:s vd Casten Almqvist skrivit om, liksom undertecknad skrivit om här.

Magnus