2017-10-27

Rapport inifrån stormens centrum

Lördagen den 14 oktober fick vi en första intervjuförfrågan med anledning av anklagelserna som förts fram mot den Äntligen hemma-profil som vi tidigt denna vecka sa upp samarbetet med. Sedan den där första förfrågan har det varit 13 turbulenta dagar.

Expressen och andra medier har genomfört en omfattande granskning av TV4. Det är bra. Vi har – som vd Casten Almqvist varit tydlig med både på ett extrainsatt personalmöte med alla TV4-medarbetare, i ett externt inlägg på vår sajt och i en stor mängd tidnings-, radio- och tv-intervjuer – förtjänat den här granskningen. För vi har alldeles uppenbart misslyckats i hur vi genom åren hanterat den aktuella profilen. Om nu någon skulle ha missat det.

Många har upprörts över de uppgifter som kommit fram. Både när det gäller TV4, och de senaste dagarnas händelser på andra mediebolag. Det är tydligt att det här är problem som funnits, kanske finns fortfarande, på många platser. Problem som givetvis borde ha åtgärdats tidigare, inte minst hos oss. Att det här nu uppdagas visar på betydelsen av #metoo-uppropet.

Intresset för den kris som vi just nu befinner oss i – för det sticker jag inte under stol om att det handlar om – är stort. Jag skulle uppskatta att vi under de här dagarna har haft uppåt 1 000 mediekontakter. Från många håll. Alla de stora medierna har bevakat oss. Våra egna nyheter har varit ett av dem som bevakat oss hårdast. Men de flesta kontakterna har vi, som jag tror att alla inser, haft med Expressen. I snart 14 dagar, och nästan dygnet runt.

Även om det finns de som hävdar att vi agerat för långsamt eller otydligt kan jag lova att vi har försökt vara så transparenta och tillgängliga som vi bara kan.

Vad avser transparensen är de allvarliga anklagelsernas natur en försvårande omständighet som omöjliggör full transparens. Det begriper egentligen alla, även om man stundtals känner sig underinformerad.

Och vad gäller tillgängligheten har vi under alla dessa dagar svarat på frågor. Från pressavdelningens håll, men också vår programchef, kanalchef, innehållsdirektör och vd. Exempelvis ställde vd Casten Almqvist upp på samtliga de intervjuförfrågningar som kom in i anslutning till det stora personalmöte som hölls i måndags. Under närmare fyra timmar svarade han på alla frågor, från tv, radio och tidningar. Expressen var först ut för övrigt.

Men även här finns så klart gränser. Att man inte kan besvara alla frågor direkt – inte sällan rörande obekräftade tredjehandsuppgifter – tror jag att alla förstår. Liksom det omöjliga i att kunna få prata med vem man vill, dygnet runt, under så lång tid. Att direkt efter att ha genomfört en telefonintervju med en av cheferna man velat prata med skicka 34 frågor – varav vissa samma som man nyss ställt – sent en lördagskväll innebär kanske inte att man får svar på dem direkt. Och kanske är inte heller svaren man som journalist vill ha de svar man som granskad kan eller vill ge.

När man befinner sig mitt i en sådan här situation är det lätt att bli frustrerad över att behöva svara på samma frågor flera gånger om, från journalister på samma tidning. Eller när det slarvas och skrivs att man inte fått svar, trots att så har skett. Eller när gamla svar används i nya artiklar, trots att man redan lämnat nyare och mer aktuella svar. Vi har sett ett antal exempel på det. Det ingår i vårt jobb att hantera, men det är samtidigt frustrerande. Det här är på allvar för oss, och vi vill verkligen att det vi säger och svarar hanteras på det ansvarsfulla sätt som vi tycker det förtjänar givet det stora allvaret i frågan. Och när vi upplever att svaren vinklas, skruvas eller slarvas med på ett sätt som ytterligare bidrar till att trissa upp det redan höga tonläge som förekommer, inte minst på sociala medier, kan man nästan ta på den här frustrationen.

Parallellt med att försöka vara tillgänglig och svara på frågorna har vi ägnat oerhört mycket kraft, tid och arbete åt det som verkligen är det viktiga. Att påbörja arbetet med ett kraftfullt åtgärdspaket. Att gå till botten med vad som hänt. Att hålla medarbetarna informerade. Att agera för att undvika att något sådant här sker igen. Att ta kontakt med produktionsbolagen för att be dem att noga undersöka förhållandena inom de produktioner vi beställt. Att informera dem om våra tankar kring hårdare krav och ökad dialog. Att bjuda in hela branschen till samtal för att åstadkomma förändring på riktigt. Det här har krävt många personers fulla uppmärksamhet. Och kommer fortsätta göra det. Det är också där vi både nu och framöver kommer att lägga stort fokus.

Vid det här laget har nog ingen med intresse för situationen missat att vi beställt en oberoende utredning för att klargöra:
- om TV4 och/eller produktionsbolaget Meter Television har brustit i hanteringen av de kränkningar/ trakasserier som uppges ha skett på Äntligen hemma-redaktionen före 2016,
- att undersöka om det har skett några trakasserier efter april 2016, då Meter utrett, kartlagt och vidtagit åtgärder kring missförhållanden i arbetsmiljön på redaktionen,
- att presentera ett förslag på hur våra krav och processer med produktionsbolagen ska vara utformade för att säkerställa att det inte förekommer någon form av diskriminering eller trakasserier i våra produktioner ute på produktionsbolagen i framtiden.

Utredaren har fått i uppdrag att gå igenom dokumentation samt träffa inblandade personer. Den är beställd av TV4:s vd Casten Almqvist, hanteras av företagets HR-chef och presenteras för vd Casten Almqvist, samt för hela Bonnier Broadcastings styrelse.

Utredningen är nu igång och jobbar. Vi kommer att låta den ha sin gång. Utan att kommentera de detaljer som utredningen ska titta närmare på. Av hänsyn både till utredningen och de personer som berörs.

I dag skrev Expressen sex sidor relaterade till den uppsagda TV4-profilen. Och sammanlagt en sida om de fall som blivit kända på SVT, Aftonbladet och TT. Det är intressant i sig. Det är tämligen tydligt att Expressens krönikörer tycker att TV4 ska byta ut ledningen. Det får de naturligtvis tycka. Nu är det dock inte Expressens krönikörer utan TV4:s vd Casten Almqvist som tillsätter och avsätter chefer i sin egen ledning. Han har varit tydlig. Han har fortsatt förtroende för de två chefer som insett vilka fel som begåtts, och nu med full kraft är med på att driva det nödvändiga förändringsarbete som krävs. Kommer något fram i utredningen som förändrar Castens ställningstagande, så är det en fråga som han kommer svara på då.

Magnus