2016-06-02

TV4 Play-inloggningen går över förväntan

För en dryg vecka sedan tog vi ett nytt steg mot att göra TV4 Play till landets främsta underhållnings- och nyhetstjänst online. Genom att göra TV4 Play till en inloggad tjänst kan vi skapa ännu bättre användarupplevelser, anpassade utifrån varje användare.

Du kan som användare pausa det du ser på via en enhet och fortsätta titta där du var på en annan enhet. Du kan få tips och rekommendationer utifrån hur du tittar, och ju mer vi lär oss om hur du tittar, desto bättre kan vi anpassa tjänsten. Du kommer också kunna få mer relevant reklam om du väljer att ta del av hela TV4 Plays utbud gratis, eftersom vi kommer att kunna matcha dina intressen och ditt tittande mot annonsmarknaden. Och därmed kommer annonsörerna också att kunna nå rätt målgrupper. Och vill du inte ha reklam kan du också välja bort den genom att teckna ett Premiumabonnemang.

Det här är givetvis ett stort, komplext och lite läskigt steg. Vi började lite försiktigt, och har än så länge bara infört inloggningen på desktop, både för att säkra att allt funkar rent tekniskt, och för att kunna dra lärdomar längs vägen så det också funkar på bästa sätt när det är dags att införa inloggning i våra appar och på alla andra plattformar.

Och även om det självklart är alldeles för tidigt att dra några stora slutsatser bara efter den första veckan har lanseringen gått över förväntan, och det finns några intressanta saker som jag gärna delar med mig av.

  • Efter första veckan ligger vi nu på omkring 150 000 registrerade konton på TV4 Play, vilket vi känner oss väldigt nöjda med då vi som sagt bara lanserat på desktop än.
  • Av de här är omkring 15 procent tidigare premiumanvändare, som kompletterat sina konton med nya uppgifter.
  • Antalet registreringar är såklart ett viktigt mått, men också det faktum att utrullningen har fungerat felfritt och att vi i princip inte fått några negativa reaktionerna från användare är något som känns oerhört viktigt. Antalet samtal till kundtjänst om inloggning är långt under alla prognoser.
  • Vi har räknat med att vi inledningsvis kommer att tappa en del i strömstarter, för att sedan successivt öka under året, men minskningen i strömstarter är lägre än vi trodde och ligger på mellan 10 och 15 procent.
  • Bland de som är registrerade ser vi ett högt användande och engagemang. Vilket stämmer väl överens med det vi tror och hoppas, att vi genom att göra TV4 Play mer användarvänlig ska öka den tid som våra användare spenderar i tjänsten.
  • Alla ålderssegment finns representerade, och värt att notera är att nästan en tredjedel av de som registrerat sig är i åldern 15-25 år.

Nya registreringar fortsätter att ticka in, och vi analyserar hela tiden flöden och data för att kunna fortsätta med att införa inloggningen. Under fotbolls-EM förbereder vi oss för att därefter påbörja inloggningen på våra mobila plattformar och Apple TV.

Mathias