Finansiellt

Bonnier Broadcasting med affärerna TV4 och C More lever helt på kommersiella intäkter. Både i form av intäkter från våra användare, distributionsavtal, reklam, sponsring och andra typer av samarbeten. Här hittar du nyckeltal och rapporter för Bonnier Broadcasting-bolagen. 

Operativt resultat Bonnier Broadcasting

 

Helår 2016 Helår 2017
TV4    
Omsättning  4 314 4 469
EBITA 734 1022
     
Nyhetsbolaget*    
Omsättning 463 453
EBITA 1 -18
     
C More    
Omsättning 1 407 1 545
EBITA -307 -296
     
MTV    
Omsättning 1 923 1 732
EBITA -56 -218
     
Övriga centrala kostnader**    
Omsättning - 479
EBITA - -67
     
Bonnier Broadcasting    
Omsättning*** 7 397 7 497
EBITA 373 423

 

   

* Under 2017 avvecklades bolaget. I resultatet ingår strukturkostnader för omställningen.
** Strukturkostnader och övriga ej fördelade kostnader.
*** Omsättning efter interna koncernelimineringar.

Årsrapporter