Finansiellt

Bonnier Broadcasting med affärerna TV4 och C More lever helt på kommersiella intäkter. Både i form av intäkter från våra användare, distributionsavtal, reklam, sponsring och andra typer av samarbeten. Här hittar du nyckeltal och rapporter för Bonnier Broadcasting-bolagen. 

Operativt resultat Bonnier Broadcasting

 

Helår 2017 Helår 2018
TV4    
Omsättning  4 469 4 739
EBITA 1022 1382
     
Nyhetsbolaget*    
Omsättning 453 n/a
EBITA -18 n/a
     
C More    
Omsättning 1 545 1 936
EBITA -296 -99
     
MTV    
Omsättning 1 732 1 891
EBITA -218 -211
     
Övriga centrala kostnader**    
Omsättning 485 1 297
EBITA -66 -45
     
Bonnier Broadcasting    
Omsättning*** 7 497 8 253
EBITA 423 1 027

 

   

*Under 2017 avvecklades bolaget och verksamheten flyttades till Bonnier Broadcasting AB.
**Avser MTV och Mediahubs samlade resultat. 
***Resultatet består av strukturkostnader och övriga ej fördelade kostnader. 
****Omsättning efter interna koncernelimineringar. 

Årsrapporter