Organisation

Affärsområdesledningen består av Bonnier Broadcastings och TV4:s vd Casten Almqvist och de högsta cheferna från de olika affärerna och gemensamma funktioner.

Ledningsgrupp

I ledningen sitter, förutom vd Casten Almqvist, Mathias Berg, operativ chef Bonnier Broadcasting med affärerna TV4 och C More, innehållsdirektör Åsa Sjöberg, teknikdirektör Henri Caddeo, ekonomidirektör Eva-Lotta Malmfält, kommunikations- och hr-direktör Åsa Barsness, strategichef Philip Lindqvist, chefsjurist Ulrika Jensen och MTV:s vd Jarkko Nordlund. På bild nedan från vänster till höger.

gruppbild_450px.jpg
 

Styrelse

I styrelsen sitter Bonniers före detta vd Tomas Franzén (ordförande) och Bengt Braun, Göran Öhrn, Jan Lund samt arbetstagarrepresentanterna Cecilia Renström Suurna (SJF), Linda Sandman (Unionen) och suppleanterna Tobias Jedeskog (SJF) och Maria Ljunggren (Unionen).