Samhällsansvar

C More är den streamingtjänst som har mest svenskt innehåll. Varje år investerar vi stora belopp i svensk dramaproduktion och idrott, vilket skapar arbetstillfällen och förutsättningar för utveckling inom de två viktiga områdena. Med jämna mellanrum genomför vi specifika projekt som vi tror har stort värde för såväl samhället som C More.

Filmtegration

Hösten 2015 kom 163 000 asylsökande till Sverige, men det är först nu som många av dem påbörjar SFI (svenska för invandrare).

För att göra det enklare och roligare att lära sig språket och kulturen har C More skapat projektet Filmtegration som gör det möjligt för SFI att gratis använda delar av C Mores svenska filmutbud i undervisningen. Till filmerna finns även nyskapade utbildningsmaterial som C More tagit fram tillsammans med SFI-pedagoger.

Film hjälper elever att uppleva mer autentiskt språkbruk, med slang och uttryck som sällan finns i grammatikövningar men som finns i samhället. Film kan också hjälpa lärare och elever att närma sig samtal i klassrummet som annars är svåra att komma åt, till exempel om jämställdhet eller svenskars förhållande till allt från tvättstugan, alkohol eller vädret.

C More har störst utbud av svenska filmer och serier och letar alltid efter nya sätt att göra det relevant för fler. Vi är inte experter på integration eller pedagogik, men tillsammans med pedagoger har vi genom Filmtegration gett svensk film en viktigare roll i att hjälpa nyanlända att förstå och bli en del av det svenska samhället.

Läs mer på www.filmtegration.se

C More Hemmaplan

C More utgör en stor och viktig del av det svenska idrottslandskapet. Vi har de största och mest populära svenska sändningsrättigheterna, en omfattande räckvidd och flera av de mest inflytelserika sportprofilerna i landet. Med en sådan maktposition, både i termer av att vara finansiär men också intresse- och imageskapare, har vi en skyldighet gentemot samhället att förstå hur det vi gör uppfattas av och påverkar vår omgivning. 

Därför är C More och TV4:s gemensamma sportredaktion HBTQ-certifierad. Vi är övertygade om att om vi blir bättre på att förstå hur alltifrån våra sändningar till snacket vid kaffeautomaten uppfattas ur olika perspektiv så blir vi både en bättre streamingtjänst och en attraktivare arbetsplats.

Efter att sportredaktionen hade certifierats påbörjades ett arbete med en handlingsplan, och sedermera växte ett nytt initiativ fram som vi kallar C More Hemmaplan.

www.minhemmaplan.se samlar vi olika initiativ, egna och andras, som syftar till att skapa en mer välkomnande och inkluderande sportmiljö.

Ingen kan göra allt, men alla kan ta ansvar för sin hemmaplan.