Lagar och regler

Det finns flera lagar och regler att förhålla sig till för TV4.

När det gäller tv-sändningar är det främst två lagar som är viktiga för oss. Den ena är radio- och tv-lagen, och den andra är yttrandefrihetsgrundlagen. Men även andra regler berör oss i förhållande till våra journalisters arbete och våra publiceringar på olika plattformar.

Våra kanaler i marknätet regleras även via sändningstillstånd som utfärdats av Myndigheten för press, radio och tv. Kanaler som sänds via satellit, kabel, på webben eller i telefon behöver dock inte sändningstillstånd.

En av många viktiga bestämmelser som vi särskilt vill lyfta fram är radio- och tv-lagens demokratiparagraf:

”En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv ska se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”

Andra viktiga bestämmelser handlar om att innehållet ska vara sakligt, att journalistiken inom rimliga gränser ska ta hänsyn till människors privatliv och att en viss typ av skrämmande bilder ska sändas senare på kvällen.

Reklamregler

Det är tack vare reklamen som TV4 är den enda kanalen i Sverige som gratis kan erbjuda såväl nyheter, samhällsprogram och sport, som underhållning och nöje.

Reklamen som finansierar våra sändningar får uppgå till 12 minuter per timme. Trailers och sponsringsmeddelanden räknas inte in i reklamtiden. Reklampauser får läggas in i programmen och det är med vissa mindre begränsningar upp till tv-bolaget att avgöra var reklampauserna ska läggas in. För nyheter och filmer får reklam läggas in med 30 minuters mellanrum. Det finns inga regler kring hur ofta samma reklaminslag får visas. Annonsörerna köper reklamtid och bestämmer själva hur många gånger reklaminslagen ska visas.

Annonsörerna bestämmer även hur innehållet i deras reklam ska se ut, och är också de som ansvarar för att reklamen följer marknadsföringslagen.

Åsiktsreklam och politisk reklam

TV4 verkar för en vidsträckt yttrandefrihet, för bredd och mångfald och för att vitt skilda åsikter ges plats även när det gäller annonsering.

I Sverige är åsiktsannonsering och politisk reklam tillåten. Med hänsyn till att politisk tv-reklam fortfarande är en relativt ny företeelse i Sverige, samt för att säkerställa balans i samband med val har TV4 satt upp egna riktlinjer kring vad som gäller för åsiktsannonsering och politisk reklam.

Dessa riktlinjer utgår från respekten för det demokratiska statsskickets grundidéer, principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Annonsörer som gör åsiktsreklam eller politisk reklam får inte misskreditera, överse med eller uppmana till diskriminering på grund av etnicitet, kön, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, eller på annat sätt befästa fördomar.

Utgivaransvar

Våra tv-program och webbpubliceringar har en ansvarig utgivare, i enlighet med yttrandefrihetsgrundlagen. Den personen ansvarar för att innehållet följer de lagar som gäller för publiceringarna. För innehållet i reklamen ansvarar det företag som annonserar.

Nyhets- och samhällspolicy

Nyheter och samhällsjournalistik är en central del av TV4:s verksamhet.
Här kan du läsa mer om TV4:s nyhets- och samhällspolicy