Den publicistiska grunden för nyhets- och samhällsjournalistiken i TV4

TV4:s nyhets- och samhällsbevakning ska vara i ögonhöjd med tittarna. Vi vill vara nära, personliga och inkluderande. För alla i hela Sverige.

Vi ska vara trovärdiga och relevanta. Vi testar nya visuella former och utvecklar det rörliga berättandet. Vi är både snabba, och fördjupande. Vi ger plats för både humor och allvar. Vi påverkar och berör.

Vi avslöjar maktmissbruk, och värnar pressfrihet och yttrandefrihet.

Vi producerar Nyhetsmorgon och kvällsnyheter 19.00 och 22.00, varje dag hela året. Vi sänder direkt när något händer, oavsett tid på dygnet. Vi bedriver undersökande journalistik på redaktionerna för TV4Nyheterna och Kalla fakta. Långa samtal förs i Malou Efter tio, och varje år produceras fördjupande dokumentärer i vitt skilda ämnen.

TV4:s nyhets- och samhällsbevakning sker ur ett riksperspektiv, med hela Sverige och världen som bevakningsområde. Utanför huvudredadaktionen har vi  17 rikskorrar på 6 orter i Sverige. Vi har stationerade utrikeskorrespondenter i Mellanöstern och USA, flera korrespondenter som reser dit det är befogat, samt ett nät av stringers runtom i världen.

Vi värnar en bred och öppen debatt. Vi strävar efter att höra bägge sidor.

Vår journalistik vilar på respekt för alla människors lika värde, oavsett politisk åskådning, religion eller sexuell läggning.

Det innebär att vi låter många röster komma till tals, även de som bär åsikter som inte nödvändigtvis delas av medarbetarna på redaktionen eller TV4. Men det kan också innebära att vi tar bort artikelkommentarer som kränker, eller till exempel avstår gäster i direktsändning där vi bedömer att risken är stor för missbruk av öppenheten.

TV4:s nyhets- och samhällsjournalistik är oberoende och obunden. Den står fri från politiska partier, organisationer, och näringsliv. Vi har ingen ledarsida eller politisk färg.

Innehållet på våra plattformar bedöms och värderas av redaktörer, producenter och av ansvarig utgivare före publicering.

Vi följer grundlagen och skyddar våra källor när de önskar anonymitet. Om vi refererar uppgifter från andra medier redovisar vi vilka medier eller andra informationskällor det handlar om. Annars berättar vi hur vi själva tagit reda på informationen, dock alltid med största respekt för källskydd.

Vi arbetar efter Svenska Journalistförbundets yrkesetiska regler. 

Den som är missnöjd med en publicering kan vända sig till Granskningsnämnden.

Vi ska vara generösa med rättelser. Genmäle erbjuds de som vi bedömer har rätt till det.