Frågor och svar om TV4:s nyhetsarbete

Hur bestäms vad som är en nyhet?

När redaktionen får ett intressant tips eller information om att något har hänt börjar vi med att kontrollera uppgifterna – vi vidareförmedlar inte okritiskt rykten eller påståenden från anonyma avsändare. Uppgifterna vill vi ha bekräftade av olika tillförlitliga källor. Sedan nyhetsvärderar vi, det vill säga jämför det som hänt med andra händelser och aktuella ämnen den dagen. Det påverkar när vi rapporterar, hur mycket vi rapporterar och i vilken ordning nyheterna kommer.

Vilka får komma till tals hos er?

Generellt sett vill vi att människor som berörs direkt av det vi rapporterar om ska komma till tals. Det kan även vara relevant att höra personer med särskild kunskap i frågan vi rapporterar om, eller experter inom ämnet som tas upp.

Vi strävar efter att låta alla sidor komma till tals i vår rapportering. Det betyder att den som får utstå kritik också ska erbjudas möjlighet att bemöta kritiken. Till exempel söker vi den ansvarige om vi rapporterar om ett missförhållande. Och om vi rapporterar om ett brott är det viktigt att redovisa hur den anklagade ställer sig till det som förs fram av åklagaren.

Så du har alltid rätt att få bemöta ett påstående?

Nej, en balanserad bevakning handlar om helheten. Personer som till exempel ger sig in i en öppen debatt, måste också räkna med att deras uttalanden och ageranden kommer att diskuteras i offentligheten, utan att vederbörande vid varje enskilt tillfälle tillfrågas och om motreplik.

De pressetiska reglerna kan heller aldrig tolkas som att en åsikt alltid ska bemötas med sin motsats. Om till exempel en inbjuden gäst ger uttryck för sin ståndpunkt i en fråga, betyder det inte att någon med motsatt åsikt nödvändigtvis ges möjlighet att lufta den vid samma tillfälle.

Vår rapportering grundar sig också på en grundläggande demokratisk princip om alla människors lika värde. Vi ger inte nödvändigtvis utrymme åt personer som bryter mot lagen, till exempelvis genom hets mot folkgrupp. Det är ingen demokratisk rättighet att kränka andra människor.

Vad tycker ni i olika frågor?

TV4 tar inte ställning i sakfrågor. Vi låter oss inte påverkas utifrån av varken politiska eller kommersiella intressen, utan är oberoende. Vår uppgift är att granska och rapportera om nyheter som är sanna, relevanta och intressanta för allmänheten. TV4 värnar demokrati och står upp för alla människors lika värde.

Vad har ni för riktlinjer om undersökningar?

Vi har höga krav på vetenskaplighet när vi redovisar forskningsnyheter, med särskilda riktlinjer. Vi har också en policy för hur vi rapporterar kring opinionsundersökningar och enkätbaserade rapporter, där vi bland annat kräver ett visst underlag och en viss svarsfrekvens för att alls rapportera om undersökningen.

Hur redovisar ni var uppgifter kommer ifrån?

Vi följer grundlagen och skyddar våra källor när de önskar anonymitet. Om vi refererar uppgifter från andra medier redovisar vi vilka medier eller andra informationskällor det handlar om. Annars berättar vi hur vi själva tagit reda på informationen, dock alltid med respekt för källskydd.

Om jag vill klaga på er rapportering – hur gör jag då?

Alla är fria att kontakta våra redaktioner för att framföra synpunkter:

nyhetsreception@tv4.se

maloueftertio@tv4.se

nyhetsmorgon@tv4.se

Det går också att anmäla en publicering till Granskningsnämnden, som regleras av Myndigheten för Radio, press och tv.