Samhällsansvar

En av TV4:s viktigaste uppgifter är att verka för demokrati och yttrandefrihet. Vi kan med vår verksamhet och storlek påverka publik, annonsörer, makthavare, med flera. TV4 är en maktfaktor. Med det följer ett stort ansvar.

Att ta samhällsansvar är ett arbete som är i ständig utveckling och som aldrig blir klart. Vi kan alltid bli bättre på att ta detta ansvar, både som arbetsgivare och som samhällspåverkare. Här berättar vi lite om det vi gjort och gör.

Demokrati och yttrandefrihet är grunden för vår verksamhet

TV4Nyheterna och Nyhetsmorgon sänder live varje dag, 365 dagar per år, med nyheter, analyser, insikter och utblickar om både Sverige och världen. Dessutom sänds samhällsprogram, dokumentärer och tv-program som skildrar vår värld ur en mängd olika perspektiv. Vi låter olika röster komma till tals. Och försöker förklara det som sker runtom oss.

Gemensamt för alla dessa program är att TV4 står upp för människors rätt att uttrycka sig, och för människors rätt att hålla sig uppdaterade och informerade. Det är en del av vad vi menar med att ta ansvar för demokrati och yttrandefrihet. Men långt ifrån den enda.

Nollrasism – för alla människors lika värde

Ett av TV4:s genom åren viktigaste projekt är Nollrasism, ett arbete som startades redan 1997 och pågått sedan dess. Huvudsyftet med Nollrasism är att stå upp för principen om alla människors lika värde, att arbeta mot diskriminering och att skapa utrymme för givande diskussioner om dessa värden i ett öppet och demokratiskt samhälle. Och det är ett arbete som också blivit internationellt prisbelönat.

Inom ramen för Nollrasism har TV4 genom åren bland annat sänt ett stort antal program och galor som uppmärksammar demokrati, rasism och människors lika värde, delat ut stipendier till organisationer som arbetar mot rasism och för integrering i samhället, genomfört skolturnéer och utställningar tillsammans med Röda korset, genomfört annons- och trailerkampanjer som uppmärksammar frågorna, genomfört föreläsningar och utbildningar.

Galor och insamlingar som samlat in miljarder

Med tittarnas hjälp har TV4 genom åren – via insamlingsgalor, tv-program och samarbeten med hjälporganisationer – bidragit till att samla in mångmiljardbelopp till välgörenhet, forskning, idrottsrörelser, insamlingskampanjer, katastrofinsatser och frivilligorganisationer.

Många är de stödinsamlingar som bidragit till att samla in pengar till människor som genom svält, krig och naturkatastrofer behövt akuta hjälpinsatser – och det är ett arbete som TV4 haft ett nära samarbete kring med exempelvis Unicef, Rädda barnen, Röda korset, Läkare utan gränser och UNHCR.

Därutöver har mängder av idrottsföreningar och folkrörelser som Riksidrottsförbundet, Svenska Scoutförbundet och Friluftsfrämjandet fått stöd via lottförsäljningen till Bingolotto. Och genom Postkodmiljonären möjliggörs Postkodlotteriets utdelning av cirka en halv miljard kronor årligen till ett trettiotal frivilligorganisationer.

Unicef – för alla barn

TV4 samarbetar sedan många år med Unicef, världens ledande barnrättsorganisation. Samarbetet kommer bland annat till uttryck genom Humorgalan, men också en lång rad andra aktiviteter som behövs för att barn ska få den barndom de har rätt till.

Tillsammans mot cancer

En av tre personer får någon gång i livet en cancerdiagnos, men alla drabbas. Sedan många år har TV4 därför ett nära samarbete med Cancerfonden – en ideell organisation med visionen att besegra cancer.

För att nå dit arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Varje år finansierar Cancerfonden omkring 500 forskningsprojekt. Galan Tillsammans mot cancer och de övriga galor som sänts genom åren är en viktig del av det.

Filmtegration och HBTQ-certifiering via C More

TV4:s systervarumärke C More har också ett flertal löpande ansvarsprojekt. Utöver att investera stort i svensk idrott och svensk dramaproduktion har C More bland annat lanserat projektet Filmtegration, och C More har också blivit Sveriges första HBTQ-certifierade mediebolag genom att hela sportredaktionen genomgått RFSL:s utbildning.

Här kan du läsa mer om C Mores ansvarsarbete

TV4 är en del av Bonnier

TV4 ägs av mediekoncernen Bonnier AB, en mediekoncern som kännetecknas av starka, självständiga företag med stor integritet, och med det fria ordet i centrum.

Bonniers affärsidé och vision präglas av yttrandefrihet och oberoende.

Här kan du läsa mer om det