2017-10-23

Med anledning av uppropet #metoo och de åtgärder som nu vidtas inom Bonnier Broadcasting

Under den senaste veckan har det riktats allvarliga anklagelser mot en av TV4:s programprofiler, i såväl sociala som traditionella medier i samband med uppropet #metoo. Med anledning av det bjöd Casten Almqvist, vd för TV4 och Bonnier Broadcasting, under måndagen in alla medarbetare till ett extrainsatt personalmöte för att berätta om de åtgärder som nu vidtas, samt ge alla medarbetare ett tillfälle att ställa frågor.

Casten var under mötet tydlig med att Bonnier Broadcasting nu med full kraft kommer agera och säkerställa att situationer likt den som det har rapporterats om inte ska kunna upprepas igen – varken inom företaget eller ute på de produktioner som köps in.

- Från och med i dag börjar år noll vad gäller syn på diskriminering och trakasserier, även om det gäller en känd programledare. Inga undantag. Nolltolerans. Vi ska se den här väckarklockan som en chans att bli bättre, säger Casten Almqvist.

En handlingsplan har därför tagits fram med fem tydliga åtgärder.


1)  Extern och oberoende utredning

Setterwalls advokatbyrå har fått i uppdrag att göra en oberoende utredning om TV4 och/eller produktionsbolaget Meter Television har brustit i hanteringen av de kränkningar och trakasserier som uppges ha skett på Äntligen hemma-redaktionen före 2016. 

I uppdraget ingår även att undersöka om det har skett några trakasserier efter april 2016 då Meter utrett, kartlagt och vidtagit åtgärder kring missförhållanden i arbetsmiljön på redaktionen.

Utredningen ska också presentera förslag på hur samarbeten med produktionsbolag ska vara utformade, för att säkerställa nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier i framtiden.

Utredaren kommer gå igenom dokumentation samt träffa inblandade personer.

Utredningen är beställd av TV4:s vd Casten Almqvist och hanteras av företagets HR-chef. Den färdiga utredningen presenteras för vd Casten Almqvist. Han har också bett utredaren att presentera utredningen för Bonnier Broadcastings styrelse. Utredningen ska preliminärt vara klar den 15 december. 


2)  Kompletterande medarbetarundersökning

I företaget pågår nu en medarbetarundersökning, som under veckan kommer kompletteras med ytterligare frågor kring kränkningar och trakasserier.

- Det duger inte att vi tror att situationen är bra hos oss, vi måste veta det säkert, säger Casten Almqvist.

Den här undersökningen görs separat från den ordinarie medarbetarundersökningen.


3)  Ny policy för samarbeten med produktionsbolag

En ny policy tas fram för samarbeten med produktionsbolag, som innefattar tydligare krav på sunda arbetsförhållanden, fler kontroller och ökad dialog mellan TV4 och produktionsbolagen. Casten Almqvist säger:

- Trots risk att förekomma utredningens slutsatser kommer vi redan den här veckan själva kartlägga hur våra samarbeten med produktionsbolagen ser ut och ställa hårdare krav på dialog och rapportering av eventuella missförhållanden.


4)  Gemensamt möte med övriga tv-hus

För att diskutera och finna åtgärder på hur branschen ska bli bättre på att agera i frågor om missförhållanden i produktioner i allmänhet och diskriminering och trakasserier i synnerhet bjöd Casten under måndagsmorgonen in sina vd-kollegor på från SVT, Discovery och MTG, samt från de största produktionsbolagen, till ett möte i slutet av november.

- Jag hoppas att vi kan enas om hur vi tillsammans ska lyfta hela industrin och förändra branschen till det bättre, säger Casten Almqvist.


5)  Program har lyfts ur tablån och inspelning har stoppats

Sedan i fredags har de program där den anklagade programprofilen lyfts ur tablån och våra digitala tjänster. Inspelningen av återstående program med profilen har även stoppats. Casten Almqvist säger:

- Utöver det här har vi beslutat oss för att avsluta allt samarbete med profilen.

Mötet avslutades med en frågestund där Åsa Sjöberg, innehållsdirektör, Fredrik Arefalk, kanalchef TV4, Samir Törnblad, tf kommunikations- och HR-direktör, samt Casten Almqvist svarade på frågor från medarbetarna.