2017-09-13

Svensk film hjälper nyanlända att lära sig språket och kulturen

163,000 asylsökande kom till Sverige hösten 2015 men det är först nu som många av dem påbörjar SFI. För att göra det enklare och roligare att lära sig språket och kulturen har C More initierat ”Filmtegration” som gör det möjligt för SFI att använda svensk film i undervisningen, bland annat ”Sällskapsresan” och ”Så som i himmelen”. Tillsammans med SFI-pedagoger har C More också utvecklat nya utbildningsmaterial till filmerna.

- C More har mest svenskt innehåll av alla streamingtjänster och letar alltid efter nya sätt att göra det relevant för fler. Vi är inte experter på integration eller pedagogik, men vi kan arbeta tillsammans med pedagoger för att ge svensk film en viktigare roll i att hjälpa nyanlända att förstå och bli en del av det svenska samhället, säger Manfred Aronsson, VD på C More.

Antalet elever på SFI ökar varje år och studieresultaten bland eleverna har visat sig viktiga för integrationen och deras möjligheter att få arbete. En granskning som SCB gjort 2016 visar att det går bättre på arbetsmarknaden ju fler SFI-kurser en elev har läst, och procentandelen ökar för varje genomförd kurs.

SFI-lärare har tidigare haft svårt att visa film på grund av rättigheter och kostnader. Inom ramen för Filmtegration har C More gjort ett urval av svenska filmklassiker från sin streamingtjänst som kan visas och användas i SFI-utbildningen.

- Film är ett bra sätt att lära sig språket snabbare, se bara på hur bra svenskar är på engelska och hur mycket engelskspråkig film vi tittar på. På samma sätt är svensk film en fantastisk resurs för nyanlända. Film kan dessutom berätta om Sverige på ett sätt som en lärobok aldrig kan göra,säger Britt Lewis, SFI-lärare i Nacka.

Från och med den 13 september kommer Filmtegration att finnas tillgänglig gratis för alla som arbetar med SFI-undervisning – såväl kommunala som privata aktörer och studieförbund. Plattformen är en specialanpassad version av C Mores streamingtjänst, där lärare kan logga in och använda filmerna i undervisningen. Filmtegration kommer till en början innehålla sex svenska filmklassiker som är utvalda av ett advisory board bestående av bl.a. Anna Serner (VD Filminstitutet), Jussi Koreila (Avdelningschef SFI Stockholm) och Colin Nutley (Regissör). Filmerna är:

 • Sällskapsresan
 • Så som i himmelen
 • Mitt liv som hund
 • Adam & Eva
 • Black jack
 • Grabben i graven bredvid

- Att kunna förvandla något från underhållning till utbildning med något så enkelt som undertexter och diskussioner är ett underbart bevis på hur kraftfulla filmer kan vara för att berika vårt samhälle, säger Anna Serner, VD för Filminstitutet och en del av Filmtegrations advisory board

Filmerna kan visas med arabisk och svensk textning (arabiska gick precis om finska som Sveriges näst största språk). För varje film finns också ett utbildningsmaterial som bl.a. innehåller övningar och diskussionsfrågor länkade till utvalda klipp från filmerna. Det finns också stöd och uppslag till lärare för planering av lektioner och uppgifter. Materialet är utvecklat i samarbete med pedagoger från Eductus, en av landets ledande SFI-aktörer. Som ett betatest av filmerna och utbildningsmaterialet har elever och lärare inom SFI i Nacka, Göteborg och Kungsbacka provat att använda Filmtegration.

- I filmerna får eleverna uppleva mer autentiskt språkbruk, med slang och uttryck som sällan finns i grammatikövningar men som finns i samhället. Dessutom hjälper filmerna oss att närma oss samtal i klassrummet som annars är svåra att komma åt – till exempel jämställdhet eller svenskars förhållande till allt från tvättstugan, alkohol eller vädret, säger Anna-Lena Helgesson, SFI-lärare i Nacka.

För ytterligare information:

Johan Gustafsson, Kommunikationschef C More (Telefon: +46(0)767-97 35 07 / Mail: johan.gustafsson@cmore.se)

Malin Lindborn, Projektledare Filmtegration, C More (Telefon: +46(0)735-33 17 70 / Mail: malin.lindborn@cmore.se)

Länkar:

 • Länk till tjänsten: www.filmtegration.se
 • Länk till pressmaterial och bilder: www.filmtegration.se/press med högupplösta pressbilder, filmmaterial från betatest av Filmtegration i SFI-klasser i Nacka samt nyutvecklat utbildningsmaterial. 

Om Filmtegration:

 • Filmtegration är initierat av C More med syftet att använda svensk film för att göra det enklare och roligare för nyanlända svenskar att lära sig språket och kulturen.
 • Från den 13 september finns Filmtegration tillgängligt gratis för alla som arbetar med SFI-undervisning.
 • Samarbetspartners för initiativet är Eductus och SF.
 • Filmtegration har ett advisory board bestående av Jussi Koreila(Enhetschef SFI, Stockholms Stad), Pernilla Lagergren (Enhetschef SFI, Medborgarskolan), Lena Thorneus (Projektledare SFI, Eductus), Maria Nobel (Informationsverige.se), Anna Serner (VD Filminstitutet), Cicci Renström Suurna (Filmkritiker), Colin Nutley (Regissör) och Lisa Aschan (Regissör)
 • Filmtegration har också möjliggjorts genom finansiering från Bonnier Social Impact, ett initiativ inom Bonnier för satsningar som skapar samhällsvärden. 

Om SFI:

 • Utrikesfödda som saknar grundläggande kunskaper i svenska har rätt till undervisning i svenska för invandrare (SFI). Detta gäller från och med andra kalenderhalvåret då den utrikesfödde fyllt 16 år. Rätten till SFI gäller alla nationaliteter (förutom danska eller norska som modersmål).
 • Det är Sveriges 290 kommuner som ansvarar för tillgången till SFI och de är skyldiga att erbjuda språkundervisning till de som behöver det, antingen genom sin egen verksamhet eller externa aktörer.
 • Utbildningen består av fyra kurser på nivåerna A-D och eleverna ska ges möjlighet att ta olika studievägar beroende på deras kunskapsnivå och individuella förutsättningar.
 • Efter avslutad kurs får deltagaren ett intyg och ett betyg utifrån en sammanvägd bedömning av studievägskurser och nationella prov. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F. Eleverna bedöms utefter läsförståelse, hörförståelse samt kunskaper i skrift och tal.

 Om SCB:s studie från 2016:

 • Studien genomfördes av SCB på uppdrag av Dagens Nyheter och har utgått från flyktingar och flyktinganhöriginvandrare som fick uppehållstillstånd i Sverige år 2007.
 • Analysen är avgränsad till personer som vid invandringstillfället var 18–57 år (för att inte individer skulle ha hunnit fylla 65 år när SCB därefter följde upp situationen på arbetsmarknaden år 2014). Alla individer var också folkbokförda i Sverige år 2014, vilket gav 13,464 personer som underlag för studien.
 • SCB har sedan kontrollerat om dessa individer har deltagit i SFI-studier till och med 31 december 2013. Därefter fokuserade analysen på hur situationen såg ut på arbetsmarknaden efter SFI-studierna, med 2014 som det senast tillgängliga året.
 • Exempel på slutsatser från studien: Bland elever som endast gått grundskola i sitt hemland men som fullföljt SFI hade dubbelt så många (66 %) en månadsinkomst över 13,000 kronor eller en studieplats för vidare studier – i jämförelse med motsvarande grupp som inte fullföljt någon SFI-kurs (36 %).

Om C More:

C More är den ledande premiumleverantören av film, serier och sport i Norden. Bolaget ingår i Bonnier Broadcasting, tillsammans med TV4-Gruppen, Nyhetsbolaget och MTV i Finland. Se även www.cmore.se och www.bonnierbroadcasting.com för ytterligare information.

Filmtegration har också möjliggjorts genom finansiering från Bonnier Social Impact, ett initiativ inom Bonnier för satsningar som skapar samhällsvärden.