2019-09-17

Text-tv data upphör

Den 17 september 2019 upphör text-tv data för samtliga TV4:s kanaler.

Åtgärden är ett led i övergången till ett modernare text-tv-system och innebär att tablåinformation samt information från Svenska Spel och ATG inte längre är tillgängligt för användarna.

Befintliga funktioner för textning påverkas inte.