2019-09-18

TV4 och C More om de uteblivna produktionsincitamenten

Återigen har löftet om att införa produktionsincitament inte infriats i regeringens budget. Sverige är ett av få länder i EU som inte har produktionsrabatter/incitament för TV- och filminspelningar. Detta riskerar att leda till att TV- och filminspelningar förläggs i andra länder och att svensk kultursektor missgynnas.

- Det är beklagansvärt att regeringen med kulturministern i spetsen ideligen utlovar detta utan att något händer. Varför har man så svårt för att satsa på den breda kulturen? Det behövs både credd och bredd. Med bakgrund av den höjda biomomsen blir frågetecknen allt fler kring om man verkligen förstår värdet av svensk film och drama. Det är viktigt för oss små språkområden att vi kan producera bred och uppskattad kultur på våra egna språk. Det handlar om att kunna bygga upp kompetens och erfarenhet som gynnar hela branschen men också kunna göra autentiska berättelser och om vår tid, säger Åsa Sjöberg innehållsdirektör TV4 C More.

- För TV4 och C More är produktionsincitamenten en direkt hygienfaktor i dag för att svensk film och drama ska kunna konkurrera på lika villkor med andra länder. Regeringen borde för länge sen justerat detta så vi inte sticker ut så mycket att man tvingas filma scener som ska utspela sig i Sverige utomlands. Nu tappar vi mark kvalitativt gentemot andra länder och förlorar attraktiva arbetstillfällen. Det drabbar både personalförsörjning och kompetensnivån inom svensk film och drama, avslutar Sjöberg.