2018-06-21

TV4 erbjuder valspecial till språkklasser

TV4 har som ambition att göra valet 2018 till allas angelägenhet och har nu vidareutvecklat C Mores framgångsrika språkprojekt Filmtegration. Med det nya initiativet Valfrihet tillgängliggör TV4 innehåll kopplat till det svenska valsystemet för språkklasser inom SFI och SVA.

I en serie specialanpassade kortfilmer beskriver Jenny Strömstedt och Anders Pihlblad, som är en del av TV4:s starka valuppställ, bland annat de fria mediernas roll i samhället, riksdagspartierna och valsystemet. Till varje film finns ett utbildningsmaterial som tagits fram i samarbete med utbildningsaktören Eductus.

Sedan tidigare har över 2 000 SFI-lärare registrerat sig för att använda tjänsten Filmtegration, där svenska filmer från C More används i språkundervisningen. När nu valet stundar, och kommer dominera medierapporteringen, har det visats intresse från SFI-lärare för ett anpassat utbildningsmaterial kopplat till detta högaktuella och angelägna ämne.

- SFI och SVA syftar främst till att lära sig svenska språket, inte svenska samhället. Men det känns roligt och relevant att kunna bygga upp en språklektion runt det som resten av samhället pratar om. Den dagliga nyhetsrapporteringen innehåller mängder av ord och begrepp som inte förekommer i det traditionella undervisningsmaterialet", säger Emma Wagby, SVA-lärare på Eductus i Jönköping.

Filmerna och utbildningsmaterialet kommer tillgängliggöras kostnadsfritt på den sedan tidigare etablerade plattformen Filmtegration, men också på sajten www.valfrihet.tv.

- Vi är inte experter på pedagogik eller hur språk bäst undervisas, men när förslaget kom till oss insåg vi att vi med enkla medel skulle kunna bidra till att fler intresserar sig för valet – och det tror vi är bra. Om det samtidigt kan fylla en funktion som språkinlärningsverktyg är det förstås en rolig bonus, säger Mattias Hägerlund, projektledare för TV4:s valsatsning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Tönsblom, Presschef corporate, Bonnier Broadcasting. Telefon: +46 70-266 27 12, E-post: magnus.tornblom@bonnierbroadcasting.com

Jonas Relesjö, Projektledare Valfrihet, Bonnier Broadcasting. Telefon: +46 704 047913, E-post: jonas.relesjo@bonnierbroadcasting.com

Länk till Valfrihet där man även kan ladda ner press- och utbildningsmaterial: www.valfrihet.tv

Om TV4:s satsning inför valet 2018:
Under våren 2018 har TV4Nyheterna och Nyhetsmorgon flera fasta programpunkter kopplade till valet såsom faktajobb, dueller och Marcus svarar och förklarar. Den traditionsenliga Almedalsveckan i början av juli bevakas från morgon till kväll i TV4 och på TV4 Play. Efter sommaren träffar Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist partiledarna på för dem betydelsefulla platser runt om i landet, Jenny leder även statsministerduellen och partiledardebatten i Linköping och Gävle tillsammans med Anna Lindmarker under valrörelsens absoluta slutskede. Under självaste valdagen den 9 september kommer crescendot - en maratonsändning från tidig morgon ända fram till nattens avgörande.

Om SFI och SVA:
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Svenska som andraspråk (SVA) ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig. (Källa Skolverket)

Om Filmtegration:
Filmtegration är initierat av C More med syftet att använda svensk film för att göra det enklare och roligare för nyanlända svenskar att lära sig språket och kulturen.

Filmtegration finns tillgängligt gratis för alla som arbetar med SFI-undervisning och sedan lanseringen september 2017 har drygt 2200 lärare anslutit sig till tjänsten. I en undersökning bland lärarna under hösten 2017 uppgav 8 av 10 att Filmtegrationsprojektet gjort det roligare för nyanlända att lära sig om svenska språket och svensk kultur – och över hälften att inlärningen blivit enklare. Filmtegration har möjliggjorts genom finansiering från Bonnier Social Impact, ett initiativ inom Bonnier för satsningar som skapar samhällsvärden. Samarbetspartners är Eductus och SF. Se mer på www.filmtegration.se

Om TV4 och C More:
Bonnier Broadcasting är ett av Nordens största tv-bolag består i Sverige av TV4 och C More. Inom TV4 ryms alla TV4-kanalerna, TV4 Play samt övriga reklamfinansierade tjänster, som Fotbollskanalen och Köket. Inom C More ryms såväl landets snabbast växande streamingtjänst som ett stort antal betal-tv-kanaler.  Se även www.cmore.se, www.tv4.se och www.bonnierbroadcasting.com för ytterligare information.