2019-02-14

Årsrapport Bonnier Broadcasting 2018

KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR BONNIER BROADCASTING, +140%

  • Bonnier Broadcasting ökade vinsten med drygt 140 procent och noterar ett operativt resultat på 1 027 MSEK (423 MSEK 2017). Omsättningen ökade med 10 procent till 8 253 MSEK (7 497 MSEK 2017).
  • TV4 AB nådde ett nytt rekordresultat – det starkaste någonsin – och ökade vinsten till 1 382 MSEK (1 022 MSEK 2017), en ökning med 35,2 procent. Omsättningen ökade, till 4 739 MSEK (4 469 MSEK 2017), och rörelsemarginalen ökade till 29,2 procent (22,9 procent 2017). Resultatet gör TV4 till ett av de mest lönsamma TV-företagen i Europa.      
  • Bakom TV4:s resultat ligger en kombination av stark intäktstillväxt – inte minst digitalt där TV4 Play vuxit snabbare än den svenska AVOD-marknaden två år i rad – samt minskade kostnader som ett resultat av tidigare omstruktureringar och effektiviseringar. Ett fortsatt fokus på kvalitet och transparens har dessutom lett till ökad efterfrågan på tv såväl digitalt som linjärt, det vill säga det total-tv-erbjudande som TV4 drivit de senaste åren, och mycket talar för att den trenden fortsätter 2019.
  • TV4 slog sina tidigare försäljningsrekord både digitalt och linjärt och stärkte positionen som marknadsledare inom kommersiell tv, oberoende av plattform. TV4 Play hade vid årsskiftet över 4,7 miljoner inloggade användare och stod för 54 procent av den kommersiella MMS-mätta AVOD-konsumtionen. TV4-kanalerna gjorde sitt andelsmässigt bästa år någonsin i huvudmålgruppen 15-64 år och för TV4 som enskild kanal noterades den högsta tittartidsandelen sedan år 2005 i samma målgrupp.
  • För C More noteras en kraftig resultatförbättring, delvis mot bakgrund av den plan för ”ett lönsamt C More” som sjösattes vid starten av 2018 och som har levererat enligt förväntan. Till detta ska även adderas ett starkt innehållsår med ett flöde av stora svenska dramasatsningar och ett framgångsrikt fotbolls-VM, samt möjligheten att ta del av TV4-innehåll reklamfritt i tjänsten. Samtidigt fortsatte investeringar i svenskt kvalitetsinnehåll inom bland annat drama och sport och resultatet landade på -99 MSEK (-296 MSEK 2017).
  • MTV växte mer än den hårt konkurrensutsatta finska annonsmarknaden i genomsnitt. Investeringar i lokalt kvalitetsinnehåll genererade både digitala och linjära framgångar med ökningar i kommersiella tittartidsandelar och sett till antalet strömstarter. Också C More som SVOD-tjänst såg ökningar i abonnentbas och kundnöjdhet och totalt sett växte C More mer än den finska SVOD-marknaden i genomsnitt. Resultatet* landade på -20,6 MEUR (-22,6 MEUR 2017).

*Avser MTV och Mediahubs samlade resultat.


OPERATIVT RESULTAT

  Helår 2017 Helår 2018
TV4    
Omsättning 4 469 4 739
EBITA 1022 1382
Nyhetsbolaget*    
Omsättning 453 n/a
EBITA -18 n/a
C More    
Omsättning 1 545 1 936
EBITA -296 -99
MTV**    
Omsättning 1 732 1 891
EBITA -218 -211
Bonnier Broadcasting AB***    
Omsättning 485 1 297
EBITA -66 -45
Bonnier Broadcasting    
Omsättning**** 7 497 8 253
EBITA 423 1 027

*Under 2017 avvecklades bolaget och verksamheten flyttades till Bonnier Broadcasting AB.

**Avser MTV och Mediahubs samlade resultat. 

***Resultatet består av strukturkostnader och övriga ej fördelade kostnader. 

****Omsättning efter interna koncernelimineringar. 

 

BONNIER BROADCASTING SVERIGE

2018 utmärktes av ett fortsatt fokus på den övergripande strategin, att gå från tittare till användare, och därmed också på den digitala transformation som TV4 och C More drivit de senaste åren. Sammantaget syns alltså resultatet av en strategi som balanserar det linjära respektive det digitala, betal-tv-verksamheten respektive reklam-tv-verksamheten och som har både användare och partners/annonsörer i fokus.

Under det gångna året har organisationen haft ett ökat lönsamhetsfokus. Detta är en förutsättning för ett fortsatt starkt lokalt innehåll, inte minst inom nyheter, samhällsbevakning och drama, då en god kostnadskontroll möjliggör fortsatta investeringar i högkvalitativa programsatsningar. Därigenom skapas också förutsättningar för ett fortsatt starkt erbjudande till Sveriges annonsörer.

TV4

Bolaget TV4 gör 2018 sitt mest lönsamma år någonsin och resultatet innebär att TV4 är ett av de mest lönsamma TV-företagen i Europa. Till grund för rekordresultatet ligger dels stark intäktstillväxt – inte minst digitalt där TV4 Play vuxit snabbare än den svenska AVOD-marknaden två år i rad – dels minskade kostnader som ett resultat av tidigare omstruktureringar samt effektiviseringar. Bakom framgångarna ligger också fortsatta investeringar i svenskt kvalitetsinnehåll inom alla genrer samt en framgångsrik digital förflyttning och 2018 blev det starkaste tittar- och konsumtionsåret hittills för TV4 Play och TV4-kanalerna. Den långsiktiga satsningen på en total-tv-upplevelse – där sättet att konsumera innehållet inte spelar någon roll, vare sig för användarna eller annonsörerna – har därmed gett resultat och sett över tid har den totala räckvidden för TV4 ökat.

För TV4 Play var 2018 ett nytt rekordår på en rad områden. Förflyttningen, från en catch-up-tjänst till en go-to-destination där tv-upplevelsen likt i den traditionella världen både börjar och fortsätter, har varit fortsatt framgångsrik och vid årsskiftet noterades över 4,7 miljoner inloggade användare. Sett till antalet levererade reklamexponeringar till annonsörerna så var TV4 Play dessutom den av de MMS-mätta tv-aktörerna som i absoluta tal visade på klart kraftigast tillväxt (se vidare under ”Försäljning och reklammarknad”). Den spenderade tiden i tjänsten ökade med 24 procent och med en kommersiell andel på 54 procent stärkte TV4 Play sin position på marknaden ytterligare (NENT Group 13 procent; Discovery Networks 17 procent; Aftonbladet TV 16 procent). Konsumtionen per strömstart låg i genomsnitt på drygt 15 minuter på TV4 Play och varje strömstart ses i snitt av 1,5 personer, något som visar på en online video-upplevelse som är mer lik den traditionella tv-upplevelsen där användarna konsumerar hela program – tillsammans – och under betydligt längre tid.

Trots att det traditionella tv-tittandet som väntat har fortsatt att minska – under 2018 såg genomsnittssvensken drygt 2 timmar och 13 minuter på tv varje dygn, en minskning med 7,6 minuter (5,4 procent) jämfört med 2017 – så noterades stora tittarframgångar också linjärt. TV4-kanalerna gjorde sitt andelsmässigt bästa år någonsin i huvudmålgruppen 15-64 år med en tittartidsandel på 34,2 procent och TV4 som enskild kanal ökade sina tittartidsandelar till 23,6 procent, vilket är den högsta noterade andelen sedan år 2005 i målgruppen 15-64 år. Positionen som Sveriges största kanal i målgruppen förstärktes därmed. TV4 som enskild kanal ökade även det faktiska tittandet, från 30 till 31 minuter i hela befolkningen och från 25 till 26 minuter i huvudmålgruppen 15-64 år.

Tittarframgångar nåddes inom samtliga programgenrer, med sommarens fotbolls-VM för herrar och riksdagsvalet som två höjdpunkter. Med en räckvidd på 5,5 miljoner unika tittare kom till exempelvis höstens valsatsning att bli den största, mest heltäckande och mest sedda någonsin för kanalen. Även de stora underhållningssatsningarna Let’s Dance, Så mycket bättre, Bonde söker fru och Talang fortsatte att locka miljonpublik. TV4 Plays storsatsning Love Island Sverige levererade långt över förväntan och likaså gjorde publikfavoriten Robinson samt dramasatsningen Morden i Sandhamn. Också bevakningen inom ramen för TV4Nyheterna, Malou efter tio, Kalla Fakta och Brottsjournalen bidrog till det höga tittandet. Med sin storpublik 365 dagar om året fortsatte Nyhetsmorgon att vara ett av de mest sedda programmen och under året syntes en ökning med drygt 40 procent sett till spenderad tid på TV4 Play.

På tillväxtsidan befäste Fotbollskanalen sin ställning som en maktfaktor inom svensk sportjournalistik och gjorde sitt trafikmässigt starkaste år någonsin. Under fotbolls-VM för herrar hade Fotbollskanalen.se i genomsnitt en bra bit över miljonen unika besökare per vecka vilket är all-time-high och nära en dubblering från EM-året 2016.

Här kan du läsa mer om tv-tittandet och konsumtionen under 2018.

Försäljning och reklammarknad

Genom en fortsatt framgångsrik satsning på ett total-tv-erbjudande och på en digital transformation av såväl tittande som affär förstärkte TV4 under 2018 positionen som marknadsledare inom kommersiell tv oberoende av plattform. Den fortsatta tillväxten för TV4 Play innebär att räckvidden för TV4 totalt har ökat över tid, från 65 procent 2014 till 66 procent 2018 (Kantar Sifo-Orvesto).

De totala medieinvesteringarna ökade under 2018 med 6,0 procent, till 39 875 MSEK, enligt IRM:s decemberprognos (utfall fjärde kvartalet 2018 publiceras först den 22 februari). Enligt prognosen fortsätter investeringarna i linjär tv att öka även 2018 med 8,3 procent (1,7 procent 2017), till 5 942 MSEK. Tillväxten för webb-tv avtar jämfört tidigare år och är 21,5 procent (36,9 procent 2017), till 1 919 MSEK.

För TV4 är ökningstalen högre och TV4 slog sina tidigare rekord både digitalt och linjärt. Efterfrågan på traditionell tv-reklam ökade med en fortsatt stor tillströmning av nya annonsörer inom ett flertal branscher. TV4:s linjära nationella reklamförsäljning ökade med 9,2 procent och digitalt låg ökningen för TV4 Play på 28,4 procent. Det innebär att TV4 stärkte positionen digitalt och växte snabbare än marknaden i snitt. Annonsörernas intresse för sponsorskap och redaktionella samarbeten ökade också under 2018 och steg med 14,5 procent.

Under året fortsatte arbetet med att vidareutveckla marknadens bästa annonserbjudande. Målgruppen ”Barnfamiljer” lanserades för linjär tv som ett led i att utvecklas bortom traditionellt definierade målgrupper med ålder och kön. Även prime- vs. off prime-paketeringen i målgrupper (som Alla/Män/Kvinnor 15-49 år) förändrades till en All Day-produkt, mot bakgrund av senaste årens tittarframgångar med t.ex. Nyhetsmorgon. Också TV4:s erbjudande inom sponsorskap och redaktionella samarbeten stärktes ytterligare med fler och mer integrerade samarbeten med annonsörerna. Som ett resultat av den fortsatta tillströmningen av användare till TV4 Play – över 4,7 miljoner vid årsskiftet – stärktes kommersiell räckvidd och dataerbjudande för TV4, och därmed ytterligare möjligheter till fördjupning och digital styrning. Ökningar, och nya rekord, noterades i den programmatiska handeln och TV4 utvecklade under året tekniskt stöd för programmatiska medieköp på tv-skärmen i hemmet. Innan årets slut var TV4 dessutom live med tre av de sex största operatörerna (Telia, ComHem och Boxer) och har som ensam tv-kanal lanserat tekniskt stöd för dynamiskt anpassad tv-reklam.

För TV4 Plays annonserbjudande noterades nya rekordnivåer på ett flertal områden. Annonslagret ökade i samma takt som tidigare år och sett till antalet reklamexponeringar var TV4 Play den av de MMS-mätta tv-aktörerna som i absoluta tal visade på kraftigast tillväxt – under 2018 levererades drygt 440 miljoner fler reklamexponeringar jämfört med 2017. Med en marknadsandel på 42 procent behöll TV4 Play därmed positionen som den största leverantören av reklamkontakter till den svenska online video-marknaden. Med en hög completion rate (96 procent år 2018) samt krav på transparens, mätbarhet, innehålls- och annonsmiljö och viewability är efterfrågan på annonsköp på TV4 Play fortsatt hög in i 2019. Med start 1 januari 2019 erbjuder TV4 Play dessutom hundraprocentig leveransgaranti och tar därmed enbart betalt för annonser som visats i sin helhet (cost per completed view, CPCV). På så sätt ökar såväl kvaliteten som standarden för erbjudandet mot annonsörerna.

Liksom tidigare var TV4 under 2018 det största tv-huset sett till såväl räckvidd som TRP-leveranser* till annonsmarknaden. Trots att den linjära räckvidden minskade för de flesta tv-kanalerna var TV4-kanalerna fortsatt störst såväl i den egna huvudmålgruppen 15-64 år (58,4 procent) som i de kommersiella konkurrenternas huvudmålgrupper (46,94 procent i 15-44 år och 50,58 i 15-49 år) sett till veckoräckvidd. TV4 som enskild kanal var fortsatt den största kommersiella kanalen med en veckoräckvidd på 51,24 procent i huvudmålgruppen 15-64 år.

Den totala mängden TRP som tv-kanalerna levererade till annonsmarknaden minskade under året med 4,6 procent (motsvarande drygt 47 000 ratings) i målgruppen 15-64 år. TV4 som enskild kanal fortsatte dock att gå starkt och tappade mindre än marknaden som helhet – kanalen producerade 2 500 TRP mindre än 2017 (en minskning med 1 procent) men levererade endast 0,2 procent färre linjära reklamkontakter i A15-64, trots nedgången i det totala tittandet. För TV4-kanalerna minskade TRP-leveranserna totalt med 6,7 procent, och man producerade därmed 36 500 TRP mindre än 2017. TV12 producerade 8 000 TRP mindre (en minskning på 17 procent). NENT Group tappade 6,8 procent (motsvarande 15 500 TRP) medan TV3 ökade drygt 5 000 TRP (6 procent), detta delvis tack vare ishockey-VM. TV6, TV8 och TV10 minskade med totalt 20 000 TRP (-13 procent). Discovery Networks ökade 2,5 procent (motsvarande 5 100 TRP), mycket tack vare vinter-OS. Kanal 5 ökade 15 procent (motsvarande 14 000 TRP).

För TV4 landade det operativa resultatet för 2018 på rekordhöga 1 382 MSEK (1 022 MSEK 2017), vilket är en ökning med 35,2 procent mot föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades till 29,2 procent.

*TRP: Target Rating Point, 1 TRP=1 procent av tittandet i en specifik målgrupp.

C MORE

Med ett fortsatt fokus på att vända C Mores förluster lanserades vid årets början en plan för ”ett lönsamt C More”. Denna har under 2018 genomförts och har i samtliga delar levererat de förbättringar som förväntats, något som är en bidragande orsak till att C More gjorde ett kraftigt förbättrat resultat mot 2017.

Bakom resultatförbättringen finns även ett framgångsrikt innehållsår, där C Mores lokala profil stärktes ytterligare. Premiären av publikfavoriten Beck som inledde året, och storsatsningarna Jägarna och Dirigenten som avslutade det, är bara några exempel på det flöde av svenska dramasatsningar som gick upp i tjänsten och som bidrog till såväl sålda abonnemang som konsumtion. Så gjorde även sporterbjudandet med sommarens fotbolls-VM för herrar som var en stor publiksuccé, samt den allsvenska toppstriden under hösten. 2018 var dessutom första helåret som C Mores användare kunde ta del av TV4:s breda underhållnings- och aktualitetsutbud utan reklam, något som har varit uppskattat bland användarna. Som ett resultat har abonnentbasen ökat kraftigt och likaså konsumentintäkterna.

Tidigare investeringar i teknisk stabilitet och användarvänlighet har dessutom gett effekt – C More uppfattas idag som en både pålitlig och lättillgänglig tjänst – och under 2018 var det framförallt innehållserbjudandet, med svenskt högkvalitativt innehåll i centrum, som bidrog till att C Mores Net Promoter Score (NPS) såg betydande ökningar. C More var även den svenska streamingtjänst som fick bäst betyg av kunderna i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) kundundersökning.

Samtidigt fortsatte investeringar i svenskt kvalitetsinnehåll inom bland annat drama och sport. Totalt sett såg C More en betydande förbättring mot föregående år och det operativa resultatet landade på -99 MSEK (-296 MSEK 2017).

BONNIER BROADCASTING FINLAND

MTV

För finska MTV, som de senaste åren haft en tuff situation på en utmanande marknad, fortgick arbetet med att genomföra en ny strategi under året. Annonsmarknaden förblev hårt konkurrensutsatt med en årlig tillväxt på 0,1 procent. Trots det växte MTV mer än marknaden i genomsnitt och ökade sina marknadsandelar. 

Fortsatta investeringar i lokalt finskt kvalitetsinnehåll rönte framgångar såväl digitalt som linjärt. MTV ökade sina kommersiella tittartidsandelar mot föregående år (42,4  procent 2018 jämfört med 41,7 procent 2017 i målgruppen 10-54 år) och den digitala AVOD-tjänsten mtv (fd MTV Katsomo) såg en ökning på nästan 40 procent sett till antalet strömstarter jämfört med föregående år.

För C More som SVOD-tjänst, som lanserades på finska marknaden under 2017, ökade abonnentbasen stadigt under året och så gjorde även kundnöjdheten i tjänsten. Totalt sett växte C More mer än den finska SVOD-marknaden i genomsnitt. Under året säkrades dessutom ett antal nyckelrättigheter till bland annat UEFA Champions League och Formel 1. 

På grund av den fortsatt svaga finska mediemarknaden landade det operativa resultatet på -20,6 MEUR (-22,6 MEUR 2017). Förlusten är dock mindre än förväntat.

ÖVRIGT

  • Den 20 juli 2018 bekräftade Telia och Bonnier att moderbolaget Telia Company köper Bonnier Broadcasting, med TV4, C More och MTV. Affären kan ses som en naturlig utveckling i den globala och digitala konkurrenssituation som Bonnier Broadcasting befinner sig i, där förändringar i värdekedjan leder till att tv-tittarna blir användare av rörliga tjänster i allt högre utsträckning. För Bonnier Broadcasting innebär affären ännu bättre förutsättningar för fortsatta satsningar på högkvalitativt svenskt innehåll inom allt från nyheter och sport till drama och underhållning. Med Telias position inom teknik och distribution skapas dessutom nya möjligheter att nå ut med program och tjänster till stora grupper av användare i Sverige och Finland. För närvarande prövas affären av EU-kommissionen och beslut väntas komma under andra halvan av 2019.
  • Under året utsågs TV4 till Årets Media 2018 – det bästa och viktigaste annonsmediet för svenska annonsörer – av Sveriges marknadschefer, i samband med Resumés utmärkelse Sveriges bästa marknadschef.