Peter Knutsson/TV4

2019-10-25

TV4: Vi förutsätter att SVT drar tillbaka sitt förslag

I en debattartikel på DN kultur i går presenterade SVT förslaget att lägga ett nytt nyhetsblock med start kl. 22.00 som skulle innehålla lokala nyheter och Rapport. Det är samma tid som TV4 Nyheterna visar sin huvudsändning med så väl riksnyheter som lokala nyheter från hela Sverige. Dagen innan SVT:s utspel fattade riksdagen beslut om public service nya villkor och konstaterar med det att en kombination av starka oberoende public service-företag och en mångfald av kvalitativa kommersiella nyhetsmedier med högt förtroende hos allmänheten är grunden för en välfungerande mediemångfald. Nyhetsverksamhet ska uttryckligen ta hänsyn till andra kvalitativa nyhetsmediers konkurrensförutsättningar för att främja en mångfald av perspektiv på en livskraftig mediemarknad.

- TV4 anser att public service har ett självklart berättigande jämsides med de kommersiella medierna. Tillsammans axlar vi en viktig roll för att ge publiken oberoende nyheter ur olika perspektiv. Det är viktigt för en fungerande yttrandefrihet och demokrati. Det sista Sverige behöver är minskad mångfald i utbudet av nyheter. Därför är detmärkligt att SVT, dagen efter att riksdagen fattat beslut om motsatsen, går ut med ett förslag som tvingar publiken att välja mellan nyhetssändningar och är helt tondöva för de konkurrensförutsättningar som råder. Vi förutsätter att de inser att det här blev fel och skyndsamt drar tillbaka förslaget, säger Casten Almqvist VD TV4. 

- TV4 och SVT har en lång tradition av att respektera tittarnas möjligheter att ta del av samhällsbärande program som nyheter och politiska utfrågningar. Den möjligheten hoppas jag att SVT vill fortsätta värna tillsammans med oss. Våra lokala nyheter är numera en del av vår rikssändning, så det vore mycket olyckligt och överraskande om SVT verkligen valde att flytta sin nyhetssändning, med en lokal start, och lägga den direkt mot vår huvudsändning kl. 22. Det skulle tvinga tittarna att välja mellan såväl lokalt innehåll som rikstäckande, säger Viveka Hansson programdirektör nyheter och samhälle TV4.