2019-05-03

TV4:s satsning inför EU-valet

TV4:s bevakning av valet till Europaparlamentet har redan startat. Såväl toppkandidater som partiledare intervjuas och debatterar inom de starka nyhets- och samhällsprogrammen fram till valet 26 maj. Under valdagen rapporterar TV4 från tidig morgon och avslutar med direktsänd valvaka. Målsättningen är att nå ut till breda tittargrupper, och vara en hjälp för dem att förstå, analysera och välja.

Söndagen den 26 maj går Sverige till val till Europaparlamentet. De stora frågor som EU står inför har legat högt på nyhetsagendan i alla länder inom unionen. Flyktingströmmar, klimat, terrorism, Brexit samt arbete och handel över landsgränser.

Intresset hos tittare och playanvändare är redan nu större än inför tidigare EU-val, och TV4 gör under våren en omfattande bevakning av EU-valet.

Bevakningen tar i första hand plats inom ramen för befintliga programformat så som Nyhetsmorgon, Malou efter tio, Efter fem och TV4Nyheterna samt liverapporteringen. Här kommer både toppkandidater och partiledare för respektive parti att intervjuas, samtala och debattera.

Nytt är till exempel tre långa specialprogram inom Efter fem, där partiledarna möts i debatter om sakfrågor och ideologi.

Valdagen bjuder på direktsänd bevakning från tidig morgon, med rapporter från såväl Sverige som Europa, och avslutas med valvaka, ledd av Jenny Strömstedt tillsammans med Marcus Oscarsson och Elisabet Frerot.

- TV4 har en mycket stark position inom nyheter och samhälle, där vi täcker in nästan hela dygnet. Den styrkan utnyttjar vi för vår EU-bevakning och möter våra tittare där de redan finns, säger Viveka Hansson, programdirektör för nyheter och samhälle på TV4.

Genom personliga tilltal, engagerande ämnen och relevant innehåll är ambitionen att erbjuda en valbevakning som också bidrar till ökat valdeltagande.

- Grundidén med en demokrati är ju att medborgarna ska vara med och välja och bestämma. Vi har stor respekt för att vi med TV4:s genomslagskraft har möjlighet att nå många, och vill med god journalistik ge dem möjlighet att fatta grundade beslut.

TV4:s bevakning inför EU-valet ser ut enligt följande:

Marcus Oscarsson och toppkandidaterna i Nyhetsmorgon

TV4:s politiska expert Marcus Oscarsson deltar löpande i Nyhetsmorgon och 15 april startade Marcus EU-Valskola där han förklarar hur EU fungerar, vad som står på spel, kandidaterna och synar EU-myter. Med start den 6 maj intervjuas samtliga toppkandidater för respektive parti.

Ämnesdebatter i TV4Nyheterna: 2, 8, 14 och 20 maj

Inom ramen för TV4Nyheternas sändningar kl. 22.00 hålls ämnesdebatter med partiernas toppkandidater. Debatterna tar sitt avstamp i frågor som berör och engagerar, både inom och utanför Sveriges gränser.

Valbarer i Malou efter tio: 7, 14 och 21 maj

Malou von Sivers bjuder in toppkandidaterna till sin valbar i Malou efter tio för samtal kring ideologi och det politiska landskapets utveckling.

Partiledardebatter i Efter fem: 20, 21 och 22 maj

Tilde de Paula Eby bjuder in partiledarna för de nio partier som idag finns representerade i Europaparlamentet. Under tre dagar möts tre partiledare per dag för att debattera valets viktigaste frågor i Efter fem.

Livesänd bevakning och valvaka: 26 maj

På valdagen den 26 maj sammanfattas valrörelsen med start i Nyhetsmorgon. Därefter sänder Nyheterna på TV4 Play, med start kl. 11.30, löpande rapporter från hela Europa och Sverige. Kl. 20.00 summerar Nyheterna på TV4 Play valdagen fram tills vallokalerna stänger kl. 21.00. Då startar den direktsända valvakan på TV4, ledd av Jenny Strömstedt som tillsammans med TV4:s politiska expert Marcus Oscarsson och utrikeskommentator Elisabet Frerot guidar tittarna genom valresultatet.